Velkommen til våre nye hjemmesider!


Publisert: 18.12.2019

De regionale jordvernforeningene satser på økt samarbeid. Et ledd i dette er vår felles plattform for hjemmesidene våre, bygget opp rundt vår felles logo – jordvern.no! Vi tar gjerne i mot tips til innhold og eventuelle tilbakemeldinger på sidene våre! Vi jobber fortløpende med å fylle sidene med innhold. Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til “navn på aktuelt fylke”@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no.