Årsmøte i Jordvern Vestfold 26. mars


Publisert: 22.03.2013

Jordvern Vestfold innkaller til årsmøte i etterkant av det åpne jordvernmøtet med blant andre tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Her kan du laste ned innkalling og årsmøtepapirer.


Nestor seniorutvikling, Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik

26. mars 2014,  ca kl 20.30 (
etter Åpent møte med tidl forsvarssjef Harald Sunde m.fl, se baksiden) 

 

Innkalling skal nå være sendt ut til alle medlemmer.

Den kan også lastes ned her

 

For å spare portokostnader velger vi å legge ut årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett og valgkomiteens innstilling her på hjemmesiden vår. Dokumentene kan lastes ned ved å klikke på aktuelt dokument i sakslisten under.

 

Ta kontakt hvis du ønsker disse dokumentene tilsendt enten på vestfold@jordvern.no eller på Jordvern Vestfold sin mobil 41067532

 

Sakliste: 

1.     Godkjenning av innkalling og sakliste

2.     Valg av møteleder

3.     Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

4.     Behandle årsmelding

5.     Behandle regnskap (godkjent av revisor)

6.     Arbeidsplan for 2014 

7.     Behandle budsjett og årskontingent

8.     Valg (valgkomiteens innstilling kommer så fort den foreligger) 

–         Leder for 1 år

–         2 styremedlemmer for 2 år

–         Nestleder for 1 år

–         2 vararepresentanter for 1 år til styret i nummerorden

–         Nytt medlem for 3 år og vara for 1 år til valgkomiteen

–         Revisor

 

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!