Årsmøte i Jordvern Vestfold 21. mars 2023


Publisert: 04.03.2023

Jordvern Vestfold har sendt ut innkalling til årsmøtet – tirsdag 21. mars 2023 i Amfiet på Gjennestad vgs

Jordvern Vestfold viser til innkalling til årsmøtet som er sendt ut per post nå.

For å spare porto har vi også i år valgt å legge ut årsmøtepapirene her på nett. Ta kontakt hvis du ønsker disse tilsendt i posten.

——-Du finner årsmøtepapirene nederst i saken——-

Før vi begynner med de vanlige årsmøtesaker blir det:

Åpent møte:

«Hva går partiene til valg på i 2023? Og hva har de gjort de siste 4 åra?

Vi starter med et åpent møte kl 18.00 hvor alle partier som i dag er representert i fylkestinget får 7 minutter hver til å presentere hva nytt partiprogram sier om å ta vare på Vestfolds verdifulle matjord og nevne minst en konkret ting de har gjort for å unngå nedbygging av dyrka og dyrkbar mark de siste 4 årene. Det vil bli åpnet for et par spørsmål til hvert parti.

Utdeling av Årets Jordvernpris

I fjor ønsket vi å bruke prisen til å rette fokus på landbrukets egen nedbygging og prisen ble delt på 3 verdige vinnere:

 • Knut Søyland og Lars Kristian Rustan,
 • Jonas og Marius Brandvold Pedersen,
 • Jørgen Haslestad

som på hver sin måte har gjort bevisste valg for å unngå nedbygging av matjord når de har investert i nye driftsbygninger.

Hvem vinner i år? Møt opp og se.

 

Deretter blir det ordinere årsmøtesaker (ca kl 20.00)

Sakliste Årsmøtet 2023:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Behandle årsmelding *
 5. Behandle regnskap *
 6. Arbeidsplan for 2023/24 *
 7. Innkomne saker – Ingen innkomne saker er meldt inn
 8. Behandle budsjett og årskontingent*
 9. Valg*
  • Leder og nestleder for 1 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • 2 vararepresentanter for 1 år til styret i nummerorden
  • Nytt medlem for 3 år og vara for 1 år til valgkomiteen, samt revisor

* Se årsmøtepapirene i tekstboksen under