Ble som fryktet


Publisert: 06.06.2015

-Jordvern Vestfold er ikke overrasket, men slår fast at regjeringens jordvernstrategi ikke er offensiv nok på jordvernets vegne, sier leder Vidar P. Andresen i en kommentar. Næringskomitéen har vedtatt å flytte Stortingets behandling til høsten.


Regjeringen la tidligere i uken fram sitt forslag til jordvernstrategi. Som et vedlegg til proposisjonen om årets jordbruksavtale!

 

-Denne planen ble som «fryktet», sier Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold.

 

-Den er ikke offensiv nok på jordvernets vegne. Her savnes det nasjonale grep for ny infrastruktur som kan gi grunnlag for nye boligområder og nye byer i de største pressområdene. Det krever et annet og lavere jordvernmål og ikke minst statlig medvirkning finansieringsmessig.

 

Nye byer bør absolutt vurderes tatt inn som et virkemiddel for utredning i den nye jordvernstrategien. I tillegg må det tas statlige grep på infrastruktursida. 

 

Dernest er det vel ikke slik behandling Stortinget hadde tenkt seg? spør Andresen, “gjemt” bort som vedlegg til proposisjonen om årets jordbruksoppgjør!

 

Jordvern Vestfold håper Venstre, Krf og opposisjonen ellers følger opp sine tydelige uttalelser på matjordas vegne og gjør endringer i strategien før den vedtas.

 

Link til regjeringens forslag til jordvernstrategi  

 

Nå har næringskomitéen bestemt seg for å utsette behandlingen til høsten