Hvorfor bli medlem?

Her er Hans Huseby i prat med noen Høyrepolitikere under valgkampen.
Her er Hans Huseby i prat med noen Høyrepolitikere under valgkampen.

Jordvern er ofte et “evig” arbeid mot myndigheter og utbyggere. Det er fort at en føler seg ensom i arbeidet.

Jordvern Vestfold har jobbet aktivt med og mot politikere, myndigheter og media i en årrekke. Vi er på mange kommuners høringsliste. Blir du medlem hos oss kan vi stå sammen i dette viktige arbeidet!

Vårt formål

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Jordvern Vestfold skal gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak.

Jordvern Vestfold krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284