Meld deg inn her

1. Betal medlemskontingenten til konto: 2400.31.68707 eller vipps til #24526:
  • Enkeltmedlem kr 225,-
  • Familie/husttandsmedlemsskap kr 375,-
  • Ungdomsmedlem (<30 år) kr 100,-
  • Støttemedlemskap for foreninger og organisasjoner kr 400,-

2. Send deretter e-post til vestfold@jordvern.no med navn og tlf-nr.

 

Velkommen som medlem!

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284

Vårt formål

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Jordvern Vestfold skal gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak.

Jordvern Vestfold krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark