Meld deg inn her

Kontingenten for 2019/2020 er

  • Enkeltmedlem kr 225,-
  • Familie/husttandsmedlemsskap kr 375,-
  • Ungdomsmedlem (<30 år) kr 100,-
  • Støttemedlemskap for foreninger og organisasjoner kr 400,-

Du kan laste ned Innmeldingsskjema her og sende det til vestfold@jordvern.no

Du vil deretter motta en velkomsthilsen og faktura per post eller e-post.

Velkommen som medlem!

Vårt formål

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Jordvern Vestfold skal gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak.

Jordvern Vestfold krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark