Arealbarometer for Vestfold

Vestfold var i sin tid landets minste fylke. Mens jordbruksarealet bare utgjør 3 % av landarealet i Norge, er denne andelen hele 20 % i Vestfold. Nå er vi en del av det nye store fylket Vestfold og Telemark. Jordbruksarealet er nesten doblet, men utgjør nå bare 4,1 % av fylkets landareal.  

Ferske tall og oppdatert arealbarometer for det nye fylket Vestfold og Telemark finner du på NIBIO sin hjemmeside.
Når du er inne på denne siden hos NIBIO kan du også få fram arealbarometer ned på kommunenivå.


Over ser du et utsnitt av arealbarometeret. Last ned hele arealbarometeret for Vestfold og Telemark her

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284