Flertall i Horten kommunestyre for Skoppum Vest


Publisert: 22.03.2013

03.05.12. Jernbanetrasé gjennom Horten engasjerer! Flertallet i kommunestyret i Horten sluttet seg i går til et forslag fra Ivar Andreassen (SP) og vedtok at de ønsker at Jernbaneverket legger ny InterCity-trasé via Skoppum Vest i stedet for via Bakkenteigen. Les mer