Fylkesmannen sier nei til nedbygging av matjord i Sande


Publisert: 22.03.2013

15.02.12. Fylkesmannnen setter ned foten og og varsler innsigelse til boliger på dyrket mark og nei til Kornmagasin/teknisk sentral i Breivollveien av hensyn til jordvern i revidert forslag til kommuneplan i Sande. Les mer i Sande Avis