Hans Huseby ble gjenvalgt


Publisert: 28.03.2021

24. mars avholdt Jordvern Vestfold sitt årsmøte. Det måtte bli digitalt denne gangen.

Det store møterommet på Grønt Fagsenter i Stokke var omgjort til studio. Hans Huseby, med nestleder Arne Nøkland ved sin side kunne ønske velkommen!

Før vi startet med årsmøtesakene ble det både faginnslag og utdeling av årets jordvernpris.

Faginnslag «Jordflytting – En konklusjon?»

Styremedlem Rolf R. Tvedten har i vinter jobbet med et notat knyttet til jordflytting. Han har sett nøye på Vestfold og Telemark Fylkeskommunes Veileder for matjordflytting

Hva er utfordringene med flytting av matjord og hva bør Jordvern Vestfold foreta seg videre? Rolf hadde følgende konklusjon som styret tar med seg videre:

  • Veilederen til utarbeiding av matjordplan har ikke virkemidler og bestemmelser som er i nærheten av intensjonen om å opprettholde eller øke matproduksjonen.
  • Det er ikke mulig å oppnå dette ved bare å flytte matjorda. Det må bygges opp nytt matproduksjonsareal bestående av både matjord og undergrunnsmasser på lavproduktive arealer.
  • Vi må flytte fokus fra å tenke at det er matjord som går tapt til at det er et areal for matproduksjon som vi mister og som må erstattes.
  • I stedet for matjordplan må det lages en plan for å opprettholde matproduksjonen.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Styret merker seg;

  • Jordvern Vestfold skal primært jobbe for å unngå nedbygging av matjord. Selv om vi er negative til jordflytting og at det ikke må bli en quickfix, må vi huske på at en god matjordplan og jordflytting er viktig i de tilfellene matjordareal omdisponeres.
  • Intern bruk av matjord i det regulerte området må forbys eller minimeres.
  • Må slås fast tydeligere at målet er å opprettholde matproduksjonspotensialet.
  • Det ble også reist spørsmål ved om statsforvalteren, og ikke kommunen, bør godkjenne matjordflyttingsplaner.

Utdeling av Årets Jordvernpris 2021

Årets vinner, Kaldnes AS, fikk utdelt prisen tidligere på dagen med media til stede. Hans presenterte vinneren og juryens begrunnelse.

Kaldnes AS får Årets Jordvernpris 2021 for deres fokus på bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved gjenbruk og transformasjon av tomteareal og bygninger. Det reduserer presset på bynære matjordarealer. Deres hovedprosjekt, Kaldnes Vest i Tønsberg, er et strålende eksempel.

Eirik Sunde, daglig leder i Kaldnes AS, var med i møtet og holdt en liten takketale.

Les mer fra utdelingen av Årets Jordvernpris 2021 i en egen sak.

Øvrig fra årsmøtet 2021

Hans Huseby ble valgt til møteleder og gikk igjennom hovedpunktene i årsmeldingen i sin innledning, som viser at foreningen har holdt et høyt aktivitetsnivå i 2020, men at koronasituasjonen naturlig nok har påvirket årets arbeid.
Last ned årsmeldingen her

Hans Huseby gikk også igjennom styrets forslag til arbeidsplan, som fikk årsmøtets fulle tilslutning.
Last ned arbeidsplan her

Regnskap, budsjett og ny instruks for valgkomitéen ble vedtatt og deretter ledet Oddbjørn Rød, valgkomitéens leder, oss igjennom valget. Alle stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt. Styret i Jordvern Vestfold for 2021/2022 er dermed:

Leder: Hans Huseby, Sandefjord
Nestleder: Arne Nøkland, Våle

Styremedlemmer for øvrig: Magnus Rød, Solveig Haugan Jonsen og Rolf R. Tvedten

Varamedlemmer: Heidi Engeset (1.vara) og Trond K. Bettum (2.vara)

Vestfold Bondelag v/ Amund Kind stiller som sekretær og kasserer.

Kontaktinfo til styret finner dere her