Styret i Jordvern Vestfold

Hans Huseby fra Sandefjord overtok som leder i 2019, og er blitt gjenvalgt av årsmøtet i 2020 og 2021.

Under finner du kontaktinformasjon til alle styremedlemmene.

Øvrige styremedlemmer:

Hans Huseby

Sandefjord

Arne Nøkland

Våle

Rolf R. Tvedten

Tjodalyng

Solveig Haugan Jonsen

Vivestad

Magnus Rød

Stokke

Heidi Engeset

Horten

Trond Kristian Bettum

Stokke

Vestfold Bodelag v/ Amund Kind

Sandefjord