Her kan du se bilder fra Seierstad


Publisert: 22.03.2013

01.12.06. Jordene som blir berørt av krematorieplanene på Seierstad er på tilsammen 78 dekar. Jordarten består av siltig finsand hvor det dyrkes poteter, gulrøtter og korn. Erik Seierstad har tatt bilder fra det aktuelle arealet hvor Vestfold og Telemark krematorium IKS vil bygge nytt sentralkrematorium.

 
Bildet: Det nye sentralkrematoriet for Vestfold og Telemark planlegges i bakkant på dette jordet på Seierstad. Planene tilsier at ca 20 dekar blir berørt. Med adkomstvei og framtidig urnelund vil det bli behov for et betydelig større areal. Foto: Erik Seierstad
 
 
 
Bildet: Det er her mellom veien og Numedalslågen noen tenker seg krematoriet plassert. Foto: Erik Seierstad
 
 
 
 
Bildet: Her tenker en seg krematoriet plassert: Foto: Erik Seierstad
 
 
Bildet: Utsikt fra tomta mot Numedalslågen Foto: Erik Seierstad
 
 

 
Bildet: Utsikt fra tomta mot E18 i sør. Foto: Erik Seierstad