Jordvern Vestfold besøkte partienes stander


Publisert: 09.09.2015

Styret i Jordvern Vestfold har tatt mål av seg til å treffe flest mulig lokalpolitikere før valget. Lørdag bar det ut på partienes stander. -Det var stor interesse for brosjyren vi delte ut og vi ble imponert over hvor interessert de er i matjord og jordvern. Det lover godt, sier fylkesleder Vidar P. Andresen.


– Jordvern Vestfold ble godt mottatt i Tønsberg og Nøtterøy. Jeg fikk delt ut brosjyren vår til de fleste partier og fikk mange gode prater. Det var forsåvidt få av de lokale partiene som hadde skrivd mye om vern av matjorda i partiprogrammene sine, men alle var tydelige på at jordvern er viktig, forteller Sigbjørn Fjærvoll, nestleder i Jordvern Vestfold.

 

Det samme inntrykket fikk leder Vidar P. Andresen og Kristen Skoli i Sandefjord og Stokke/Vear. -Det er flott at vern av matjorda har fått såpass mye fokus hos alle partier i denne valgkampen, sier Andresen. Vi har derimot en jobb å gjøre når det gjelder nydyrking og jordflytting. Særlig i Sandefjord opplever vi at politikere tenker at det er greit å bygge ned matjord, bare man krever nydyrking og jordflytting. Både NIBIO og Norsk landbruksrådgiving
Viken ser på konsekvenser og tekniske måter å gjennomføre dette på nå, men vi vet jo f.eks flytting av matjord har så mange praktiske utfordringer knyttet til seg at dette kun kan være aktuelt i spesielle tilfeller når store nasjonale samfunnsinteresser som jernbane og E18 krever at noe matjord går tapt. Boliger og næring må bygges på fjell, understreker Vidar P. Andresen etter å ha snakket med mange politikere.

 

Også Larvik, Horten, Hof, Holmestrand og Re kan vente seg besøk før valget.

 

Under er noen bilder fra besøkene i Sandefjord, Stokke og Vear.

 

Kristen Skoli hos SV i Sandefjord

Her ser vi Kristen Skoli fra styret i Jordvern Vestfold ( hvit t-skjorte) på standen til SV i Sandefjord.

 

Kristen Skoli og Vidar P. Andresen var innom APs stand i Sandefjord

Også APs stand ble besøkt. Både Arbeiderpartiet, SP, V og MDG i Sandefjord var enige med Jordvern Vestfold i at boligbygging på Sørbyjordene muligens kan settes på vent til man får oversikt over boligbehov og arealtilgang i den nye storkommunen.

 

KrF ønsker sterkere jordvern Her besøkte vi standen deres i Sandefjord

KrF ønsker å være en garantist for vern av matjorda. Bror Lennart Mentzoni mente nok at nedbygging av noe sentrumsnær matjord innenfor utviklingsgrensen i RPBA kan vurderes hvis en setter krav om nydyrking og flytting av matjordlaget.

 

Jordvern Vestfold snakket også med Høyre i Stokke

I Stokke besøkte Jordvern Vestfold Høyres stand….

 

Jordvern Vestfold innom FrP

…og regjeringskollega FrP.

 

Jordvern Vestfold hos Stokke Venstre

Venstre er tydelige når det gjelder jordvern og tok godt i mot Jordvern Vestfold i Stokke.

 

Innbyggerlista i Stokke ble også besøkt

Også Innbyggerlista i Stokke fikk vi en god jordvernprat med selv om regnet bøtta ned.

 

-Det er viktig for Jordvern Vestfold å møte så mange lokalpolitikere. Vi ser at det er mange som har gode holdninger og forståelse for at matjorda trengs til matproduksjon framover, men det er viktig at lokalpolitikerne klarer å følge opp dette i sine arealplanvedtak, sier leder Vidar P. Andresen.