Kommunene underrapporterer nedbyggingen av dyrka jord


Publisert: 22.03.2013

02.01.08. Kommunene er pålagt å rapportere omdisponering av jord til Statistisk Sentralbyrå. I fjor stod 267 kommunar som stod oppført med null dekar omdisponert jord etter at fristen hadde gått ut. SLF frykta store mørketal, og purringar førte til at 37 kommunar rettet sine tall. De nye tallene viser at arealet som er rapportert nedbygd hadde en økning på et år som tilsvarer 170 fullskala fotballbaner. Totalt ble det bygd ned over 1700 fotballbaner eller 14.000 dekar bare på et år. Nationen