Krever stopp i videre planlegging av sentralkrematorium på Seierstad


Publisert: 22.03.2013

01.12.06. Vestfold Bondelag, Hedrum Bondelag og Vestfold Jordvernforening har sendt brev til planutvalget i Larvik Kommune der de krever at arbeidet med reguleringsplan for sentralkrematorium på Seierstad stoppes. Brevet fastslår at planene er i strid med vedtatt arealbruk for området. Bondelaget og jordverneforeningen mener at arealbehovet i planene er for lavt anslått, og at planene derved utløser krav om konsekvensutredning. Bondelaget og Jordvernforeningen krever at planprosessen stoppes inntil tiltaket er konsekvensutredet og hensynet til jordvernet er vurdert.

Les mer… ]