Masse folk på jordvernmøte!


Publisert: 22.03.2013

Både innlederne og listetoppene som deltok i jordverndebatten var tydelig imponert over fremmøtet og engasjementet til de 150 som møtte opp på gårsdagens jordvernmøte i Stokke. De fremmøtte fikk til gjengjeld høre en tydelig samferdselsminister, gode innledere og at listetoppene i Vestfold skjønner at jordvern er viktig!


DSC04877

Jordvern Vestfold var naturlig nok spente på hvor mange som ville komme da de tirsdag kveld arrangerte møte om jordvern og matberedskap. Det ble stinn brakke og behov for å sette fram stoler til 150 stykker, kunne en fornøyd leder Rolf Berg slå fast da han ønsket velkommen litt over kl 18.  Det viser at jordvern engasjerer i Vestfold!

Marit Arnstad i toppform

Mange var nok kommet for å høre samferdselsminister Marit Arnstad som var en av innlederne. De fikk høre en svært tydelig minister som på ingen måte godtar at matjorda automatisk må vike for samferdsel. 

Svaland Smedshaug Arnstad Kleveland og Rolf v kvadratmeteren

Også Christian Anton Smedshaug (lengst til venstre) og Maria Svaland (nr 2 fra høyre) bidro med flotte innledninger.

Her flankerer de den etterhvert så berømte kvadratmeteren til Jordvern Vestfold, sammen med (f.v) Kathrine Kleveland (SP), som var en av debattantene, samferdselsminister Marit Arnstad og Rolf Berg, leder i Jordvern Vestfold. Kvadratmeteren symboliserer at 23 gram såkorn fordelt utover 1 kvadratmeter gir en drøy halvkilo med matkorn som igjen gir nok mel til å lage et brød!

Hans Huseby og Lars Egeland

Etter en pause med kaffe og kortreist kringle fra Gjennestad barket listetoppene i fra Vestfold sammen til debatt. Her er det Lars Egeland (SV) som snart får ordet av kveldens møte- og debattleder, Hans Huseby.

K Kleveland

Kathrine Kleveland (SP) innrømmet at hun følte seg på “hjemmebane” når jordvern stod på agendaen. – Det er en av mine hjertesaker, og vi skal være en garantist for at Vestfolds matjord ikke skal bygges ned, proklamerte hun til applaus fra salen.

Panelet og salen

Etterhvert som debatten skred fram syntes de fleste partier å være enige om at vern av matjorda er viktig i Vestfold. Det var nok ikke uventet SP, KrF og V som var tydeligst på viktigheten av et strengt jordvern.

Senterungdommen stilte spørsmål

Hver listetopp ble utfordret av debattleder Huseby på om de var enige i den virkelighetsbeskrivelse Christian Anton Smedshaug tidligere på kvelden hadde kommet med og hva de syntes om Snøhettas tanker om knutepunktutvikling. Alle sa seg enige med Smedshaug og foruten SV, som er tydelige motstandere av en knutepunktutvikling på Skoppum Vest, fikk også Snøhettas tanker bifall fra listetoppene. Huseby åpnet naturlig nok også opp for spørsmål fra salen, noe blant annet Senterungdommen benyttet seg av!

Hans Edvard stiller spørsmål til Flåtten

Det var også tydelig at leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp, hadde forberedt seg godt. Her stresser han Svein Flåtten (H) på behovet for bedre juridiske virkemidler for å hindre nedbygging av matjorda. Torp var samtidig tydelig på å presisere at jordvern på ingen måte kan og skal snevres inn til en bondesak! Dette er en viktig sak for det brede samfunnslag og det var flere som nevnte på fornuften i at forsvarssjefen og landbruks- og matministeren dagen før hadde skrevet en felles kronikk om nødvendigheten av å tenke jordvern i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap.

Panelet m Rolf

Etter en god debatt takket leder Rolf Berg av panelet, fv. Lars Egeland (SV), Anders Tyvand (KrF), Svein Flåtten (H), Eddy Robertsen (V), Tom Holthe (FrP), Kathrine Kleveland (SP) og Steinar Gullvåg (AP). De fikk i likhet med innlederne hvert sitt M2-brød for å huske på hvor stor verdiskaping en kvadratmeter av Vestfolds gode matjord bidrar med hvert år!

K Kleveland gir brød til Rolf

Kathrine Kleveland (SP) var vel den eneste som forsøkte seg på litt “valgflesk” ved å servere leder i Jordvern Vestfold et rykende ferskt hjemmebakt brød som takk for at Jordvern Vestfold dro i gang årets valgkamp med et så viktig tema!

Fornøyd panel m kvadratmeterbrød

Debattantene virket fornøyde med å ha fått hvert sitt kvadratmeterbrød. Takk for innsatsen og lykke til med valgkampen og valget!