Undervisning om jordvern og bærekraft engasjerte


Publisert: 11.03.2022

Jordvern Vestfold avholdt sitt årsmøte på tirsdag. Det ble mye gjenvalg, jordvernprisen ble delt ut og vi fikk mye respons på et nytt undervisningsopplegg rundt jordvern og bærekraft.

 

Utdeling av Årets Jordvernpris 2022

Jordvern Vestfold deler hvert år ut Årets Jordvernpris til en person eller organisasjon som har vist stor innsats for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering. I år ønsker vi å bruke prisen til å rette fokus på landbrukets egen nedbygging og prisen deles på 3 verdige vinnere:

  • Knut Søyland og Lars Kristian Rustan,
  • Jonas og Marius Brandvold Pedersen,
  • Jørgen Haslestad

De har hver på sin måte gjort bevisste valg for å unngå nedbygging av matjord når de har investert i nye driftsbygninger.

F.v. Lars Kristian Rustan, Knut Søyland og Jørgen Haslestad mottok Årets Jordvernpris under årsmøtet. Jonas og Marius Brandvold Pedersen hadde ikke anledning til å delta og vil få overrakt prisen ved en senere anledning.

Faginnslag «Jordvern og bærekraft» – et undervisningsopplegg for vgs

Neste post på programmet var faginnslaget. Nestleder Arne Nøkland og Heidi Engeset, 1.vara i styret, hadde jobbet fram en skisse for undervisningsopplegg knyttet til jordvern, arealressurser og bærekraft. FNs bærekraftmål skal “gjennomsyre” undervisningen på alle videregående skoler i landet og vern av matjorda er ikke bare et bærekraftmål i seg selv. Tidligere ministere har uttalt at jordvern er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

Arne Nøkland presenterte undervisningsopplegget for årsmøtet og fikk god respons underveis!

Kari Anita Gram, lærer på Gjennestad vgs og et par elever derfra var utfordret litt ekstra på å komme med tilbakemeldinger på opplegget. Her deler Arne Nøkland ut både kvadratmeterbrød og kvikklunsj som en påskjønnelse for gode innspill!

Gjennestad vgs stilte seg positive til å være med på videre utvikling av opplegget som vi håper kan bidra til rekruttering inn i jordvernarbeidet.

Gjenvalg av leder og nestleder

Etter en pause med hjemmebakt kake fra kjøkkenet på Gjennestad vgs gikk vi løs på de ordinære årsmøtesakene.

Hans Huseby ble valgt til møteleder. Han tok oss gjennom en årsmelding som viser at det er stor aktivitet i Jordvern Vestfold

Videre ble både regnskap, arbeidsplan og budsjett godkjent uten de store diskusjonene.

Valget ble ledet av valgkomitéens leder Dag Nordbotten Kristoffersen.

Med unntak av Heidi Engeset, som her takkes av leder Hans Huseby, stilte alle i styret til gjenvalg og ble gjenvalgt! Dag N. Kristoffersen gikk selv inn som 2. vara, mens Engeset ble valgt inn i valgkomitéen.

Her kan du se kontaktinformasjon til de som sitter i styret i Jordvern Vestfold fram til årsmøtet i 2023.