Velkommen til åpent jordvernmøte 1.november!


Publisert: 13.10.2017

” Jakten på den gode løsningen! – Ny InterCity og hensynet til matjorda” er tema som tas opp når Jordvern Vestfold inviterer til åpent jordvernmøte i amfiet på Gjennestad onsdag 1. nov kl 18.00. Både Bane NOR, Fylkesmannen og berørte ordførere stiller. Velkommen!
Last ned invitasjonen her


Toppbilde Jakten på den gode løsningen Ny InterCity og hensynet til matjorda

 • Ny InterCity skal gjennom et område med landets beste matjord.

  v/planleggingsleder for InterCity Tønsberg-Larvik, Hans Jørgen Bihli

  Det er tidlig i planfasen og korridor er ennå ikke bestemt. Vi spør planleggingsledelsen i Bane NOR om de allerede ser hvilke korridorer som vil berøre minst matjord og hvilke kompenserende tiltak som kan iverksettes der matjord blir berørt. 
 • InterCity Nykirke-Barkåker ble det satt ned en «nydyrkingsgruppe».  
  • Eksempler på tiltak og rapport fra nydyrkingsgruppa  

   v/ Jon Randby, Fylkesmannens landbruksavdelig  
  • Kompenserende tiltak – kompenserer de virkelig? 

   v/ Arne Nøkland, nestleder Jordvern Vestfold
 • Innlagt pause med kaffe/te + jubileumskake 
 • Hvilken trasé ønsker ordførerne seg og hvordan vil kommunene påse at InterCity tar hensyn til matjorda i sin kommune? 
  v/ Petter Berg, ordfører i Tønsberg, Roar Jonstang, ordfører i Nøtterøy, Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord og Olav Nordheim, varaordfører i Larvik
 • Debatt m ordførerne ledet av Dag N Kristoffersen 

Møtet er åpent for alle interessert. Spesielt velkommen ønskes lokalpolitikere og planleggere som styrer og vedtar planene for InterCity og hvilke hensyn BaneNOR må ta gjennom Vestfold.