Høringsuttalelse – regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

I høringsuttalelsen som den nystiftete jordvernforeningen leverte, heter det blant annet:

Norge har svært lite landbruksareal, bare ca. 3 % dyrket areal av totalarealet, og særlig lite kornproduserende areal per capita. Dette tilsier at vi både må og kan ta vare på produksjonsarealer for mat, uten at det går utover andre viktige samfunnsområder. Kunnskap og en generell økende bevissthet i befolkningen om at verdens og ikke minst Norges jordressurser for produksjon av mat er knappe, sprer seg med økende fart, men verken lovgivere eller politisk praksis har tatt dette innover seg dette i tilstrekkelig grad fram til nå. Høring OAJ Akershus Fylkeskommune ATP 27 02 2015

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg