Nasjonal jordvernkonferanse 5.des – Gode argumenter for jordvern


Publisert: 29.10.2023

Foto: NIBIO

Bli med på nasjonal jordvernkonferanse!

5.desember er FN’s internasjonale jorddag. Denne dagen retter NIBIO, Jordvern Norge og Norges Bondelag søkelyset mot ett av temaene som ofte gir grobunn for konflikt: vern av dyrka og dyrkbar jord. Les mer og meld deg på konferansen på NIBIO.no


Påmelding