1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD - I ALL TID!

På en kvadratmeter av vår gode matjord gir litt over 20 gram såkorn (en fyrstikkeske) over en halv kilo mathvete. Det gir nok mel til 1 brød! 

En verdig markering med matjorda i fokus

Politikerpanel om Regjeringens jordvernstrategi. Her har Line Henriette Hjemdal (KrF) ordet.

Fredag arrangerte Jordvernforeningene i Norge, Norges Bondelag og NIBIO "Jorda og vårt daglige brød" for å markere FNs jordår 2015 og den internasjonale jorddagen. De fremmøtte fikk med seg gode innledere, utdeling av årets jordverneksempel og politikerdebatt om ny jordvernstrategi.

Mange tusen underskrifter for styrket jordvern til Stortinget

Overlevering av mange tusen underskrifter for et bedre jordvern 17.november

I dag kl 09.00 fikk Næringskomitéen overlevert 5000 underskrifter fra oppropet Stopp nedbygging av matjorda nå og 8500 underskrifter fra oppropet Si JA til #styrkjordvernet i Norge fra Jordvern Oslo og Akershus, Jordvern Vestfold, Naturviterne og andre matjordvenner. 

Årsmøte i Jordvern Oslo og Akershus 29. mars

Jordvern Oslo og Akershus skal holde sitt første årsmøte på Skedsmo rådhus tirsdag 29. mars kl 18:30. Innkalling til årsmøtet sendes på e-post til medlemmene. Det blir vanlige årsmøtesaker og et faginnslag.

Ny folder om matjord og jordvern

Jordvernfolder om å ta vare på matjorda

Jordvernforeningene har fått laget en ny folder hvor det på en enkel og lettfattelig måte forklarer hvorfor det er viktig å ta vare på matjorda. Skriv den ut og bruk den som en "starter" for å komme i prat med folk om jordvern.

Last ned ny Jordvernfolder her

Jorda og vårt daglige brød - bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00 – 14.30. Jordvern-foreningene i Norge i samarbeid med Norges Bondelag og Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO er arrangør og ønsker velkommen!

temaveileder_landbruk 140.jpg

Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas  ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned her
Rapport_Klimaskifte_for_jordvernet_130.jpg

Klimaskifte for jordvernet

Her kan du laste ned rapporten fra jordverngruppa. Klimaskifte for jordvernet.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg