Jordvernforeninger i innspillsmøte hos Dale

Stortinget har bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken til et innspillsmøte. Jordvernforeningene var representert fra Vestfold, Rogaland, samt Oslo og Akershus.

Innspillsmøte jordvernstrategi Foto: Landbruks- og Matdepartementet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken et bredt utvalg organisasjoner til et innspillsmøte. På bildet over ser vi blant andre Frøydis Haugen fra Norges Bondelag (med ryggen til) Foto: Landbruks- og matdepartementet.

 

De regioale jordvernforeningene og -alliansene var invitert til å stille med 3 representanter. De som stilte var Dag Nordbotten Kristoffersen, leder i Jordvern Vestfold, Øyvind Kjølberg, leder i Jordvern Oslo og Akershus og Olaf Gjedrem, leder i Jordvernforeninga i Rogaland.

 

Bakgrunnen for møtet var at et enstemmig Storting vedtok den 06.02.2018 å be regjeringen om å legge fram en revidert/oppdatert jordvernstrategi. Vedtaket kom i forbindelse med behandling av to representantforslag. Flertallet i næringskomiteen mente at regjeringen må utrede, vurdere og eventuelt foreslå tiltakene som er nevnt i representantforslagene, i tillegg til andre tiltak som kan bidra til å redusere nedbyggingen av dyrka og dyrkbar mark. Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet et notat om mulige tiltak som bør vurderes, bl.a. basert på behandlingen i Stortinget.

Departementet legger opp til at organisasjonene også kan komme med skriftlige innspill  i løpet av april 2018.  

 

Les mer hos Landbruks- og matdepartementet

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg