Årets Jordvernpris til Randaberg kommune

Nasjonal jordvernpris til Randaberg    Foto hentet fra Randaberg kommunes hjemmeside

Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet og i år gikk prisen til Randaberg kommune. De ble i går hedret av landbruks- og matminister Olaug Bollestad for sin innsats for å ta vare på dyrka jord, skriver Landbruks-og matdepartementet

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg