Skuffet over manglende jordverntiltak


Publisert: 12.05.2016

I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2016. -Det er ingenting nytt om jordvern i revidert budsjett, mener Line Henriette Hjemdal (KrF). Det eneste regjeringen kommer med er gamle fraser om Plan- og bygningsloven, en veileder fra 2012 og muligheter for å prioritere jordvern i Nasjonal transportplan i 2017.


Det var ventet at regjeringen skulle følge opp Stortingets jordvernstrategi fra desember, da de onsdag la fram revidert nasjonalbudsjett. Stortinget anmodet nemlig regjeringen om å “legge fram i revidert nasjonalbudsjett for 2016 positive virkemidler for kommunene som vil gjøre det enklere å unngå utbygging av dyrka mark“.

Intet nytt om jordvern i revidert nasjonalbudsjett 2016

Fra Nationen 12.05.16. 

 

Line Henriette Hjemdal (KrF), som sitter i Stortingets næringskomité sier hun er skuffet over det regjeringen skriver om jordvern i revidert budsjett. – Jeg hadde forventet at regjeringen skulle levert flere gulråtter for at kommunene skal prioritere å ta vare på matjord, sier Hjemdal til Nationen.

 

Det eneste regjeringen nevner er at Plan- og bygningsloven gir kommunene de viktigste virkemidlenen for å unngå nedbygging av dyrket mark. Dessuten viser de til at Stortinget neste år får muligheten til å prioritere mellom jordvern og utbygging av infrastruktur i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan. Så viser regjeringen til en veileder til plan- og bygningsloven fra 2012. -Ingenting av dette er nytt, slår Hjemdal fast.

 

Line Henriette Hjemdal 

På spørsmål fra Nationen om hvilke offensive og konkrete virkemidler hun savner viser hun til forslag hun har fått fra Jordvern Vestfold; -Jeg fikk nylig tilsendt et forslag fra jordvernforeningen i Vestfold, hvor det foreslås  tiltak som momsfritak for bygging på fjellgrunn og tilskudd til bygging av parkeringshus som ligger både under og over bakken. Vi ønsket oss virkemidler som vi ikke allerede hadde i desember!

 

Gunnar Gundersen (H) er nestleder i Stortingets næringskomité og svarer følgende på Hjemdals kritikk i Nationen; -Jeg synes det som står i revidert budsjett er en god førsterapportering knyttet til et mål som skal innfris innen 2020. Her må en regne med at det må jobbes framover på mange nivåer. Vi må huske at målet på maks 4000 mål nedbygging årlig ble vedtatt for bare fem måneder siden.

 

Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold

-Dette var skuffende og Gundersens svar viser dessverre at Høyre og FrP ikke tar Stortingets nye jordvernmål på alvor. Dette på tross av at det var et enstemmig Storting som stod bak vedtaket. Det er bare 3,5 år til 2020, og regjeringen har rett og slett ikke tid til å skylde på at det bare er et halvt år siden ny jordvernstrategi ble vedtatt, sier Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold i en kommentar. 

 

Vi må igjen sette vår lit til at Hjemdal og KrF sammen med Venstre og resten av Stortinget tar jobben og får justert regjeringens reviderte nasjonalbudsjett slik at noen viktige jordverntiltak kommer inn!