Ny brannstasjon i Stordal: Meiner at omsynet til matjord ikkje er tilstrekkeleg ivaretatt


Publisert: 26.04.2021

I Jordvern Møre og Romsdal sitt innspel til offentleg ettersyn for detaljreguleringsplan for Stordal brannstasjon blir det konkludert med at omsynet til jordvern ikkje er tilstrekkeleg ivaretatt i prosessen og at det må finnast anna areal enn det alternativet som er vald. Sjå innspel her.