Alternativ for Bypakke Tønsberg lanseres onsdag 1.feb


Publisert: 31.01.2017

Jordvern Vestfold og Naturvernforbundet i Vestfold har spurt CIVITAS, som er et velrennomert konsulent firma innen byutvikling, miljø og samfunssplanlegging;

Finnes det løsninger for Bypakke Tønsberg som styrker sentrumshandelen, skaper en trygg fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg, gir en god trafikkavvikling, hvor videre vekstmuligheter sikres ved satsing på gang, sykkel og kollektiv transport og som også er bra for klima, naturmangfoldet og matjorda rundt Tønsberg? Svaret lanseres på et åpent møte 1. februar, 15:30, Vestfold fylkeskommune,
Svend Foyns gate 9, Tønsberg
.
Last ned invitasjonen til møtet her