Kjempeinteresse for smart arealplanlegging


Publisert: 04.02.2020

Alle stoler og benkene langs ribbeveggen måtte tas i bruk da Jordvern Vestfold, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterte lokalpolitikere, arealplanleggere, utbyggere og matjordvenner til møte 21. januar. Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold var spesielt fornøyd med at mange av de 120 han kunne ønske velkommen var lokalpolitikere. De var nok særlig spente på å høre den anerkjente arkitekten Alexandria Algard, snakke om hvordan moderne arealpolitikk som skaper attraktive byer også sparer matjord og kommuneøkonomien! Men de fikk også gode innlegg fra ny fylkesordfører Terje Riis Johansen, ordførerne Bjørn Ole Gleditsch fra Sandefjord og Are Karlsen fra Horten, en innføring i Fylkesmannens rolle og innsigelser knyttet til jordvern, samt en kortfilm om historisk sentrumsutvikling i noen byer og tettsteder i Vestfold.

Alexandria Algard
Alexandria Algard

Alexandria Algard, anerkjent arkitekt fra Stavanger og juryleder for Attraktiv By- statens årlige pris for bærekraftig by- og tettstedsutvikling, viste at jordvern i de fleste tilfeller vil være en konsekvens av smart og ønsket arealpolitikk. Det var også mange av de fremmøtte lokalpolitikerne som rettet seg ekstra opp i stolene når de fikk høre at smart arealpolitikk kan gi store innsparinger i stramme kommunebudsjett! – Tenk folk først, bland funksjoner og skap attraktive sentrum ved hele tiden å fokusere på trivsel, var hennes klare oppfordring!

Slutt å arealplanlegge med bilhjernen!
Alexandria Algard
Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord
Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch (H) og hans kollega i Horten, Are Karlsen (AP), var begge invitert for å si noe om arealreservene, altså hvor store areal deres kommuner har lagt ut i kommuneplanen til framtidig bolig og næring på dyrka og dyrkbar mark. Dette kartla Jordvern Vestfold før høstens valg. Sandefjord er en “versting” med 775 dekar i arealreserver på dyrka og dyrkbar mark, i tillegg til sterke ønsker om å bygge ned 1500 dekar matjord øst for Torp. -Det er derimot i ferd med å skje en klar dreining i favør jordvernet, bedyret Gleditsch, som lovet at framtidig boligareal vil bli nøye godt i gjennom ved neste kommuneplanrullering med sikte på å få ned arealreserven. De 1500 dekarene med dyrka og dyrkbar mark øst for Torp ville han derimot fortsatt bygge ned…

Are Karlsen, ordfører i Horten
Are Karlsen, ordfører i Horten

Are Karlsen og Horten kommune ble på sin side trukket fram som Sandefjords motsats, med sin beskjedne arealreserve på matjord. I deres kommuneplan ligger 1 dekar på dyrka mark og 46 dekar på dyrkbar mark. Karlsen trakk fram viktigheten av å ha gode kommuneplaner som er tydelige på at kommunen først og fremst ønsker å utnytte allerede asfalterte arealer i sentrum. – Vi må akseptere at det bygges høyere og tettere, selvfølgelig med fokus på kvalitet og de grønne lungene. Da skal vi klare å ta vare på både matjorda og verdifulle friområder rundt tettstedene, var hans offensive innstilling.

Are Karlsens innlegg om Arealpolitikk og Jordvern 21.01.20

Terje Riis Johansen, fylkesordfører
Terje Riis Johansen, fylkesordfører

Fylkesordfører Terje Riis Johansen (SP) understreket at jordvern er et valg. Det er masse infrastruktur og ønske om å bygge i vår region, men vi har den rikeste matjorda i landet. Derfor løftes vern av matjorda fram som en av de viktigste hensynene Vestfoldsamfunnet må ta i vår Regionale Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA). Tilsvarende er jordvernet viktig i ATP i Telemark. Men både planene og politikerne må bestå “IKEA-testen”, understreket Riis Johansen, og viste til at alt for mange politikere dispenserer fra planene hvis “den rette” utbyggeren banker på døra. Han var også tydelig på at i vårt nye fylke skal verdiskaping og næringsutvikling skje gjennom grønn omstilling. -Det er vårt prosjekt nå og det er lett å tenke jordvernet inn i dette prosjektet!

Terje Riis Johansens presentasjon på jordvernmøtet 21. januar

Anne Aasmundsen, FM i Vestfold og Telemark
Anne Aasmundsen, FM i Vestfold og Telemark

Både Fylkeskommunen og Fylkesmannen har en mulighet til å stoppe utbyggingsplaner på matjord hvis de velger å legge inn en innsigelse mot planene. Siden det var mange nye lokalpolitikere som var invitert forklarte Anne Aasmundsen, som til daglig jobber hos Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold og Telemark, hva som skal til for at en kommune mottar innsigelse og prosessen knyttet til dette.

Last ned Anne Aasmundsens lærerike presentasjon om jordvern og FMs innsigelsesmyndighet på jordvernmøtet 21.01.20

Også NRK var til stede og dekket dette jordvernmøtet. Her blir Hans Huseby og Bjørn Ole Gleditsch intervjuet – du kan du se innslaget hos NRK her

Halvor Lesedi Tønnessen og Lars Trygve Grønstad, elever fra medielinja på Melsom vgs, hadde laget en flott film som viste sentrumsutviklingen i noen utvalgte byer i Vestfold og Telemark

Last ned og se filmen her

Etter alle innledninger og en god pause med Gjennestads hjemmebakte herligheter samlet alle innlederne seg i et panel. Arne Nøkland, nestleder i Jordvern Vestfold, ledet debatten og det var stort engasjement og mange innspill i fra salen. Her er det bystyremedlem i Tønsberg, Lisbeth Johansen (AP) som gir skryt til Algard for et svært godt innlegg og spennende oppfordring om å ikke drive arealplanlegging med bilhjernen!

Alle innlederne fikk sine vel fortjente kvadratmeterbrød, som symbol på at en kvadratmeter med vår gode matjord hvert år gir nok korn til et brød – i all framtid! Den samme kvadratmeteren vil gi 7 kg gulrøtter, så Bjørn Ole Gleditsch fikk dessuten en stor pose gulrøtter og en påminnelse om at matjorda øst for Torp egner seg veldig godt til slik produksjon!

Jordvern Vestfold og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er veldig godt fornøyde med at vi har klart å samle over 100 på jordvernkonferansen i Porsgrunn i desember, og nå 120, derav veldig mange lokalpolitikere, på dette kveldsmøtet.

Vi håper alle har lært at moderne arealpolitikk ikke skjer med hjelp av bilhjernen, men med fokus på løsninger som gir trivsel for folk i sentrum – og at vern av matjorda vår er svært viktig og i de fleste tilfeller en konsekvens av smart by- og sentrumsutvikling!