Jordvern Agder ble stiftet i 2021 og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, som jobber for et sterkt jordvern i Agder og at utbygging ikke skjer på dyrka mark.

Les vedtektene våre her

Kontakt Jordvern Agder

E-post: agder@jordvern.no

Leder: Gunnar Hangeland
Tlf. 95042112
E-post: gunnar.hangeland@vabb.no

Det er Agder Bondelag v/ Finn Aasheim som er sekretær.
Postadresse:
Gyldenløvesgate 2A
4611 Kristiansand