Her finner du uttalelser fra Jordvern Vestfold til overordnede planer (eks. Nasjonal Transportplan, Jernbaneverkets konseptvalgutredninger, veinormaler osv)


Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA)

Revisjon i 2017-19

RPBA revisjonsrunde nr 2, juni 2019 – Jordvern Vestfolds høringsuttalelse

Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk – høringsuttalelse fra Jordvern Vestfold

Spørsmål til VFK om Revisjon av RPBA – felles fra VB og Jordvern Vestfold

Uttalelse til planprogram revisjon av RPBA

Fra prosessen i 2012-13:

Jordvernforeningen i Vestfold høringsuttalelse RPBA

RPBA Høring Mål Strategier og Retningslinjer fra Jordvernforeningen

Uttalelse underveisdokumenter RPBA fra Jordvernforeningen

Uttallelse Jordvernforeningen Planprogr 4 og 5 RPBA.pdf

Andre uttalelser

Uttalelse til regional planstrategi for Vestfold og Telemark 2020-2024 

Fellesuttalelse/Høringsnotat – oppdatering av nasjonal jordvernstrategi

Fellesuttalelse til partiprogrammer før valg 2017

Høringsuttalelse til ny håndbok N100 Veg- og gateutforming

Felles uttalelse fra regionale jordvernforeninger til grunnlagsdokumentet for ny NTP

Uttalelse til Regional planstrategi

Uttalelse Areal og transportstrategi for Osloregionen.

Uttalelse Regional plan for klima og energi Vestfold 2016 2020

Høring KVU transportsystemet i Tønsbergregionen

Innspill til partiprogram fra Jordvern Vestfold

Høring planprogram Jernbane Nykirke-Barkåker

Høringsuttalelse KVU Godsterminal_07.12

Uttalelse KVU Intercity Vestfoldbanen

Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng Høringsuttalelse.pdf