Uttalelser til kommune- og detaljplaner (reguleringsplaner)

Her finner du uttalelser fra Jordvern Vestfold til kommuneplaner, kommunedelplaner og detaljplaner (tidl. reguleringsplaner)


Kommune-/kommunedelplaner (planprogram, planstrategier og samfunns/arealdel) og detaljplaner

Uttalelse til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Holmestrand

Uttalelse til områdereguleringsplan for Sande Sentrum Øst

Uttalelse – Forslag til kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i Tønsberg 2020

Uttalelse til reguleringsplan for Ødegården Næringsområde

Kommunedelplan for hensetting av togsett i Tønsbergområdet 2020

Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet

Uttalelse detaljregulering for Lundenåsen, Melsomvik i Sandefjord

Uttalelse Færder kommunes planprogram kommuneplan 2019

Uttalelse justert Ny InterCity gjennom Larvik 2019

Uttalelse Ny InterCity gjennom Larvik 2019

Uttalelse Ny InterCity gjennom Sandefjord 2019

Uttalelse Planprogram – hensetting InterCity i Tønsbergområdet 2019

Uttalelse Sandefjord Kommuneplanen samfunn og areal 2019

Uttalelse til områdeplan Åsgårdstrand

Reguleringsplan nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker

Del av kommuneplan Tønsberg – datalagring Tveiten

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Planprogram Sandefjord kommune

Uttalelse reguleringsplan Hunsrødstubben i Sandefjord

Uttalelse Varsel om reguleringsarbeid for Åsly Haneholmveien i Sandefjord

Uttalelse kommuneplan i Andebu

Uttalelse områdeplan Martineåsen i Larvik

Uttalelse kommuneplan i Stokke   med vedlegg forslag til utviklingsgrenser

Uttalelse kommuneplanens arealdel i Horten

Uttalelse kommuneplanens samfunnsdel i Horten

Uttalelse Kommuneplan og delplaner i Larvik

Høring kommuneplanens arealdel Nøtterøy

Uttalelse Tønsberg kommuneplan arealdel

Uttalelse Rullering av kommuneplan i Re

Uttalelse Rullering av kommuneplan i Holmestrand

Høringsuttalelse til Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt ASs søknad om tillatelse til å deponere avfall og masser på Kopstad

Uttalelse Reguleringsarbeid for Dverdalsåsen

Uttalelse Nytt boligområde på Vear i forbindelse med revisjon av kommuneplanen i Stokke

Høring Gang og sykkelveg langs Bottenvien i Sandefjord

Høring kommuneplanens samfunnsdel Nøtterøy

Høring planprogram kommuneplanrullering Stokke kommune

Høring planprogram Jernbane Nykirke-Barkåker

Uttalelse Rullering av kommuneplan i Sandefjord

Uttalelse Tønsberg kommuneplan samfunnsdel

Uttalelse Underveisdokumenter ifm revisjon av kommuneplan Sandefjord

Uttalelse til diverse planprogram i Larvik juni 2013

Uttalelse arealstrategi Nøtterøy 2012-2040

Uttalelse områdeplan Revetal sentrum syd

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284