Tema: Andelslandbruk – noko for bømlingar?  

Foredrag ved Kjell Lønning og Anna Lise Sortland frå Stord Andelslandbruk.

7. mars 2018  Kl. 19.30 på biblioteket på Sams Senter

Høve til spørsmål og samtale.

 

Etter føredraga, blir det halde årsmøte i Jordvernforeininga i Bømlo.

Jordvenner møtte Stortinget

Jorrdvernvenner møtte Stortinget

Til sammen 20 organisasjoner og regionale jordvernforeninger og -allianser fra hele landet overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda til lederen av Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp).  

Film: Konsekvensar av Vegtraseén Sakseide - Ekornsæter Bømlo

Film Konsekvensar av Vegtraséen Sakseide Ekornsæter Bømlo

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Her kan du sjå filmen "Konsekvensar av vegtraséen Sakseide - Ekornsæter Bømlo"

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid - Hestaneset

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid - Hestaneset

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Som i denne filmen; "Fylling eller bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid - Hestaneset"

Jordvernforeinga i Bømlo kjempar for matjorda

Det første styret i Bømlo Jordvernforeining

Historisk sus over Gilje skule tysdag kveld. Då vart det fyrste ordinære årsmøtet halde i det som er landets fyrste lokale jordvernforeining.

Vern av matjorda i Bømlo

Topp bilete jordvern Bømlo

I ein liten øy kommune, vest mot havet i Hordaland, ligg Bømlo. Her bur driftige folk, i vakker  natur! Kommunen skal bruke 1000000000 kr! (ein milliard kroner) på veg bygging. Slikt lagar spor i produksjonsareala i landbruket, og den vakre naturen som finnes. Vidare reises nye bustadfelt i rekordfart. Her trengst ei jordvernforeining!

MJELKESPANBOMLO

Jordvernforeininga i Bømlo på stand!

Fleire meldte seg inn i Jordvernforeininga, då me stod på stand siste laurdagen i august 2016. Jordvernforeininga får spørsmål og undring til korleis jordvernet, det biologiskemangfaldet og kulturlandskapa blir teken vare på. Mykje pengar skal brukast i Bømlo kommande år på vegar og nye byggefelt.

Sakseide gartneri

Bonde på Bømlo i kamp mot kommuen - får fylkesveg gjennom garden

Eit naturlandskap blir rasert og gardsdrifta kan verta totaløydelagd, fryktar bonde og gartnar Ståle Sakseide. Les meir om dette på NRK Hordaland. https://www.nrk.no/hordaland/bonden-i-kamp-mot-kommunen-_-far-fylkesveg-rett-gjennom-tomta-1.13141832

 

 

Film på Facebook

Viktig film om verdifulle landskap i Bømlo

Jordvernforeininga i Bømlo, har laga ein ny film om vegvala i Bømlopakken, også i dette høve med fokus Sakseide. Kostbare kulturlandskap med sjeldant biologiskmangfald er i fare ved å bli overkjørt av stein og asfalt.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg