I Bømlo kommune, med nærare 12000 innbyggjarar, vert det no investert om lag 1,6 mrd. i nye fylkesvegar i Bømlopakken. Har ikkje matjord, kystmiljø og det biologiske mangfaldet same verdi på Bømlo som på Os, der E39 skal førast fram?

 
 

Velkommen til ope møte i Jordvernforeininga i Bømlo, 19. februar!  

 

MÅ MATPRODUKSJON VIKA FOR SAMFUNNSUTVIKLING OG VELFERD? 

 

Eit brennaktuelt tema, i ei verd med stor auke i folketal, og stadig mindre brukbar matjord.

 

Føredragshaldar er Frødis Haugen, nestleiar i Norges Bondelag.

Etter føredrag, blir det halde årsmøte i Jordvernforeininga i Bømlo.

 

ALLE VELKOMMEN! 

Tirsdag 19. februar, kl 19.30. Svortland, Samssenter, i hovudbiblioteket. Bruk inngang bak, ved Kulturhuset. 

 

Dette jordet er opptatt - Her dyrkes mat!
 
En engasjert Dag Jørund Lønning om dialogerfaring fra Jæren

Jordvernforeininga i Bømlo har hatt professor Dag Jørund Lønning som foredragshaldar om tema, "Kvifor jordvern?". Lønning er landets første professor i nyskaping og bygdeutvikling, og tildagleg tilsett som rektor på Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Han vart kåra til Årets norske landbruksbloggar i 2014 og Årets norske bygdeprofil i 2015. Dag Jørund Lønning har dei siste åra vore knytt til EU-kommisjonen som ekspert på landbruk, bygdeutvikling, entreprenørskap og kulturarv.

 

Dette jordet er opptatt - Her dyrkes mat!

Velkommen til ope møte i Jordvernforeininga i Bømlo, 19. februar!  

 

MÅ MATPRODUKSJON VIKA FOR SAMFUNNSUTVIKLING OG VELFERD? 

 

Eit brennaktuelt tema, i ei verd med stor auke i folketal, og stadig mindre brukbar matjord.

 

Føredragshaldar er Frødis Haugen, nestleiar i Norges Bondelag.

Etter føredrag, blir det halde årsmøte i Jordvernforeininga i Bømlo.

 

ALLE VELKOMMEN! 

Tirsdag 19. februar, kl 19.30. Svortland, Samssenter, i hovudbiblioteket. Bruk inngang bak, ved Kulturhuset. 

 

Planlagd rasering av strandsone – ope bred til Fylkesmannen i Hordaland

I Bømlo kommune, med nærare 12000 innbyggjarar, vert det no investert om lag 1,6 mrd. i nye fylkesvegar i Bømlopakken. Har ikkje matjord, kystmiljø og det biologiske mangfaldet same verdi på Bømlo som på Os, der E39 skal førast fram?

 
 

Jordvenner møtte Stortinget

Jorrdvernvenner møtte Stortinget

Til sammen 20 organisasjoner og regionale jordvernforeninger og -allianser fra hele landet overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda til lederen av Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp).  

Film: Konsekvensar av Vegtraseén Sakseide - Ekornsæter Bømlo

Film Konsekvensar av Vegtraséen Sakseide Ekornsæter Bømlo

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Her kan du sjå filmen "Konsekvensar av vegtraséen Sakseide - Ekornsæter Bømlo"

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid - Hestaneset

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid - Hestaneset

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Som i denne filmen; "Fylling eller bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid - Hestaneset"

Jordvernforeinga i Bømlo kjempar for matjorda

Det første styret i Bømlo Jordvernforeining

Historisk sus over Gilje skule tysdag kveld. Då vart det fyrste ordinære årsmøtet halde i det som er landets fyrste lokale jordvernforeining.

MJELKESPANBOMLO

Jordvernforeininga i Bømlo på stand!

Fleire meldte seg inn i Jordvernforeininga, då me stod på stand siste laurdagen i august 2016. Jordvernforeininga får spørsmål og undring til korleis jordvernet, det biologiskemangfaldet og kulturlandskapa blir teken vare på. Mykje pengar skal brukast i Bømlo kommande år på vegar og nye byggefelt.

Sakseide gartneri

Bonde på Bømlo i kamp mot kommuen - får fylkesveg gjennom garden

Eit naturlandskap blir rasert og gardsdrifta kan verta totaløydelagd, fryktar bonde og gartnar Ståle Sakseide. Les meir om dette på NRK Hordaland. https://www.nrk.no/hordaland/bonden-i-kamp-mot-kommunen-_-far-fylkesveg-rett-gjennom-tomta-1.13141832

 

 

Film på Facebook

Viktig film om verdifulle landskap i Bømlo

Jordvernforeininga i Bømlo, har laga ein ny film om vegvala i Bømlopakken, også i dette høve med fokus Sakseide. Kostbare kulturlandskap med sjeldant biologiskmangfald er i fare ved å bli overkjørt av stein og asfalt.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg