Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!


Publisert: 26.10.2015

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda – nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil – Verdens jordår. Verden trenger bedre vern av matjorda fordi vi trenger mer mat! Det må vi fortelle våre politikere! Vårt mål er at 5000 signerer oppropet som vil bli overlevert til Stortinget før behandlingen
av ny nasjonal jordvernstrategi.