Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Buskerud

Styrk jordvernet i Norge! Listhaug mottok 8200 underskrifter

  ...

Rapport “Tiltak for å styrke jordvernet”

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. Rapporten fra Asplan Viak ble overrakt landbruks- og matminister Sylvi...

Ytterkollen er ikke ledig!

Over en helside i DT 15. juni fikk Jordveralliansen ved leder Kirsti Marie Lager Lyngås komme til orde. Lyngås brukte spalteplassen bra og var tydelig på at nå ruster...

17. august – Markering for beskyttelse av matjorda på Ytterkollen

Arbeiderpartiet vil bygge sykehus på den den verdifulle matjorda på Ytterkollen i Nedre Eiker. Den jorda er ikke til salgs! ...

Jordbruksareal i Drammen kan bli sykehustomt

Styret i Vestre Viken Helseforetak har besluttet å gå en ny runde før endelig beslutning om tomt til nytt sykeshus tas våren 2014. Stormoen Gård vil trolig være et av forslagene...

Årsmøte 2016 i Buskerud Jordvernallianse

Torsdag 1. desember 2016, kl. 19.00 arrangerer Buskerud Jordvernallinase årsmøte på Fossesholm herregård i Vestfossen (Fossgata, 3320 Vestfossen). ...

Matjorda under asfalt

Tone Birgitte Bergflødt, styremedlem av Buskerudbyen Jordvernallianse og aktiv i Lier Senterparti, hadde kronikken "Matjorda under asfalt" på trykk i DT 30. juli. ...

Høringssvar på “Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus”

Her kan du lese Buskerud Jordvernallianse sitt høringssvar på "Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus"     ...

Kronikk: Venstres matproblem

Per Olav Krekling, styremedlem i Buskerudbyen Jordvernallianse og leder av Øvre Eiker Bondelag, hadde kronikk om Venstres matpolitikk på trykk på beste spalteplass i DT denne...

Varsler sivil ulydighet for å kjempe om matjorda på Ytterkollen!

Markeringen av matjorda på Ytterkollen på lørdag samlet en del folk, men ikke så mange som ønsket. Det var gode appeller fra partiene og organisasjoner. Senterungdommen...

Appell av Kirsti Marie Lager Lyngås, Ytterkollen 17. august

Under markeringen for å bevare matjorda på Ytterkollen ble det holdt flere appeller. Her er den sterke appellen som lederen av Buskerudbyen jordvernallianse - Kirsti Marie...

Høringssvar på “Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus”

Buskerud jordvernallianse har avgitt høringsuttale på "Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus", og ser med uro på at Ytterkollen og Stormoen fortsatt er med i vurderingen...