Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Hovednyheter

Jordvernforeninger i innspillsmøte hos Dale

Stortinget har bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken til et innspillsmøte. Jordvernforeningene var...

Forventer en strammere jordvernstrategi

Næringskomiteen på Stortinget vedtok tirsdag å be regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Jordvernforeninger og- allianser forventer et skjerpet jordvern og en konkretisering om...

Jordvenner møtte Stortinget

Til sammen 20 organisasjoner og regionale jordvernforeninger og -allianser fra hele landet overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda til lederen av Stortingets næringskomite, Geir...

Gledelige nyheter på årsmøtet: Fylkeskommunen strammer jordvern-grepet

På årsmøtet i Jordvernalliansen i Hedmark 31.10.17 kunngjorde fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen at Hedmark fylkeskommune vil gå høyere på banen i jordvernsaker enn hva som hittil har...

LO går inn i arbeidsutvalget i Jordvernalliansen

Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag) og Lars Mæhlum (Naturvernforbundet) fortsetter i arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark. Etter årsmøtet 31.10.17 er Odd Erik Kokkin fra LO i Hedmark ny person inn....

Nasjonal jordvernpris til Vestfold

Vestfold Fylkeskommune er tildelt Nasjonal jordvernpris for sitt arbeid med vern av matjordareal i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Nasjonal jordvernpris er et tiltak i Regjeringens...

Ny kunnskap om faktisk nedbygging av matjord

Et samarbeid mellom SSB og NIBIO har nå gjort det mulig å legge fram tall som viser faktisk nedbygging og bruksendring av jordbruksareal de siste ti årene. Hvert år i...

Ja, smart sentrumsutvikling kan redde både kommuneøkonomi og matjorda!

Dette må kunne sies å være konklusjonen etter at Michael Fuller-Gee (sjefsarkitekt i Arendal), Geir Viksand (rådmann i Tønsberg) og Hans Hilding Hønsvall (utvalgsleder og fylkespolitiker, KrF) delte sine...

CIVITAS anbefaler ny parallell kanalbru

I går lanserte CIVITAS sin vurdering av ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg etter oppdrag fra Naturvernforbundet og Jordvern Vestfold. De anbefaler alternativet med parallell kanalbru...

Nytt Jordvern Norge?

Denne uka var de regionale jordvernforeningene og -alliansene samlet i Oslo for å utveksle erfaringer. Flere fylkeslag fra Norges Bondelag deltok også og de kunne fortelle om flere regionale jordvernforeninger i...

Jordvern i partiprogrammene?

Flere partier har nå offentliggjort sitt førsteutkast til partiprogram før Stortingsvalget i 2017. De regionale jordvernforeningene har sendt innspill til alle partier og følger med på...

Ingen utbygging av Barkåker Syd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lar ikke Tønsberg kommune få bygge ut "Barkåker syd". Hensynet til vern av den dyrkbare jorda og kulturlandskapet rundt Jarlsberg veier tyngst. -Fornuftig og...

Felles jordvernuttalelse til nasjonal transportplan

Arbeidet med ny nasjonal transportplan (NTP) er i gang. Alle landets jordvernforeninger og -allianser ber i en fellesuttalelse om at Samferdselsdepartementet tar hensyn til innstrammet jordvernmål og at det defineres nye og offensive virkemidler...

Gammel bane skal bli jordbruksareal

Når gammel jernbane tas ut av bruk, skal Jernbaneverket som hovedregel reetablere banearealet til jordbruksformål der det er relevant. Det slår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fast. I Stange kommune, Bondelaget og...

Skuffet over manglende jordverntiltak

I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2016. -Det er ingenting nytt om jordvern i revidert budsjett, mener Line Henriette Hjemdal (KrF). Det eneste regjeringen...

Mange tusen underskrifter for styrket jordvern til Stortinget

I dag kl 09.00 fikk Næringskomitéen overlevert 5000 underskrifter fra oppropet Stopp nedbygging av matjorda nå og 8500 underskrifter fra oppropet Si JA til #styrkjordvernet i Norge  fra Jordvern Oslo og...

En samlet næringskomité strammet inn jordvernmålet

Torsdag avga næringskomitéen sin innstilling til ny nasjonal jordvernstrategi. Omdisponeringsmålet reduseres fra 6000 til 4000 daa og regjeringen bes om å vurdere og utrede og fremme...

Konkurranse – spill inn gode jordverneksempler!

I forbindelse med markeringen av verdens jorddag og FNs jordår 2015 i Oslo 4. desember, ønsker jordvernforeningene å bruke kraften i de gode og positive eksemplene. ...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Krav om langt strengere jordvernmål

Sist uke arrangerte Stortingets Næringskomite høring om regjeringens forslag til ny Jordvernstrategi. Jordvern Oslo og Akershus hadde levert inn en høringsuttalelse i samråd med de andre...