Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Hovednyheter

Felles jordvernuttalelse til nasjonal transportplan

Arbeidet med ny nasjonal transportplan (NTP) er i gang. Alle landets jordvernforeninger og -allianser ber i en fellesuttalelse om at Samferdselsdepartementet tar hensyn til innstrammet jordvernmål og at det defineres nye og offensive virkemidler...

Gammel bane skal bli jordbruksareal

Når gammel jernbane tas ut av bruk, skal Jernbaneverket som hovedregel reetablere banearealet til jordbruksformål der det er relevant. Det slår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fast. I Stange kommune, Bondelaget og...

Skuffet over manglende jordverntiltak

I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2016. -Det er ingenting nytt om jordvern i revidert budsjett, mener Line Henriette Hjemdal (KrF). Det eneste regjeringen...

Mange tusen underskrifter for styrket jordvern til Stortinget

I dag kl 09.00 fikk Næringskomitéen overlevert 5000 underskrifter fra oppropet Stopp nedbygging av matjorda nå og 8500 underskrifter fra oppropet Si JA til #styrkjordvernet i Norge  fra Jordvern Oslo og...

En samlet næringskomité strammet inn jordvernmålet

Torsdag avga næringskomitéen sin innstilling til ny nasjonal jordvernstrategi. Omdisponeringsmålet reduseres fra 6000 til 4000 daa og regjeringen bes om å vurdere og utrede og fremme...

Konkurranse – spill inn gode jordverneksempler!

I forbindelse med markeringen av verdens jorddag og FNs jordår 2015 i Oslo 4. desember, ønsker jordvernforeningene å bruke kraften i de gode og positive eksemplene. ...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Krav om langt strengere jordvernmål

Sist uke arrangerte Stortingets Næringskomite høring om regjeringens forslag til ny Jordvernstrategi. Jordvern Oslo og Akershus hadde levert inn en høringsuttalelse i samråd med de andre...

MDG vil merke boliger som er bygget på matjord

I går lanserte Miljøpartiet de Grønne idéen om en merkeordning så folk skal vite om boligen de kjøper er bygd på matjord. -Håpet er at huskjøperen skal...

Årets miljøpris til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er tildelt Vestfold Venstres Miljøpris 2015. Overrekkelsen fant sted på FNs Miljødag 5. juni under et arrangement på Cafe Gul i Horten. De fremmøtte fikk...

Generell, upresis og svært lite konkrete tiltak – utsatt behandling

Regjeringens jordvernstrategi er generell, upresis og svært lite konkret på tiltak og virkemidler. Den er til lite hjelp for kommuner og fylker, og gir ingen forventningsavklaring, slik det blant annet...

Skuffende jordvernstrategi – Stortinget har utsatt behandlingen til høsten

H og FrP leverer en tannløs jordvernstrategi uten nye virkemidler og med en målsetting om å bygge ned 1000 daa mer matjord enn hva som ble bygd ned i fjor! De...