Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Hovednyheter

Jordvernkonferanse og årsmøte i Jordvern Norge er avholdt

I år hadde me gleda av å ha med oss statssekretær Wenche Westberg og spesialrådgjevar Arne Bardalen frå NIBIO....

NHO og ASKO: Nei, jordvernet er ikke til hinder for næringsutvikling!

Thorbjørn Johannson og Kristin Saga var tydelige på tirsdagens jordvernmøte. Gi oss forutsigbarhet og areal til næringsutvikling, men ikke på matjorda!...

Jordvernkonferanse og årsmøte 26.november

Jordvern Norge planlegger jordvernkonferanse, med påfølgende årsmøte 26.november i Oslo. Hold av dato!...

Hvilke parti vil ta vare på matjorda?

Jordvern Vestfold har gjort en jobb med å kartlegge hva partiene sier om jordvern i sine partiprogram. Les dette før du avgir din stemme...

Nasjonal jordvernkonferanse 22.mars

Jordvern Norge inviterer til digital nasjonal jordvernkonferanse. Det blir flere gode tema og innledere, med statsråd Olaug Bollestad i spissen. Meld deg på!...

Jordvern avgjørende for å nå bærekraftmålene

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sendte denne uken et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene....

Historisk årsmøte

Da har Jordvern Norge avholdt sitt første årsmøte. Olaf Gjedrem har ledet interimstyret og ble gjenvalgt som leder i et styre som nå har representanter fra hele landet....

Jordvern Norge begeistret over Nobels fredsprisvinner

Verdens matvareprogram får i år Nobels Fredspris for sitt arbeid med å skape trygghet rundt noe så grunnleggende som matforsyning!...

Torp Øst – er det egentlig så mye matjord der?

Sist uke var Jordvern Vestfold og Nationen på befaring i de mye omtalte Torp Øst-områdene som lenge var stengt bak militære gjerder....

Årets jordvernpris i Vestfold til ASKO Oslofjord

Da ASKO skulle bygge nytt regionslager i Buskerud/Vestfold-regionen var et av premissene for valg av tomt at man ikke skulle beslaglegge dyrket mark. For dette mottok ASKO i dag Årets...
Regjeringen sier nei til nedbygging av Delijordet Foto: Siri Juell Rasmussen

Regjeringen sier nei til bygging av idrettsarena på matjord i Vestby

Selv om IKEA droppet sine byggeplaner har Vestby kommune kjempet videre for å få bygge ned Delijordet. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sagt nei og dermed satt punktum for...

Jordvern Norge er stiftet

Regionale jordvernforeninger og -allianser stiftet 7.februar 2020 en overordnet nasjonal jordvernorganisasjon – Jordvern Norge. ...
Jordvern Vestfold kunne ønske velkommen til stappfull gymsal

Kjempeinteresse for smart arealplanlegging

Alle stoler og benkene langs ribbeveggen måtte tas i bruk da Jordvern Vestfold, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterte lokalpolitikere, arealplanleggere, utbyggere og matjordvenner til jordvernmøte 21. januar...

Over 100 på jordvernkonferanse i Porsgrunn

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Jordvern Vestfold, inviterte torsdag til jordvernkonferanse i Porsgrunn. De over 100 fremmøtte fikk høre mange spennende innlegg med jordvernfokus i alt fra...

Årets Jordvernpris til Randaberg kommune

Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet og i år gikk prisen til Randaberg kommune. De ble i går hedret av landbruks- og matminister...

Får lov å bygge smalere gang- og sykkelvei over matjord

Sist uke ble det fattet et vedtak som kan spare masse matjord hvis det følges opp i resten av landet. Vestfold Fylkeskommune har nemlig fått lov av Statens...

Snur – selv om jordet ligger som byggeområde i kommuneplan

I 2003 ble jordene på Borgheim Syd lagt inn i kommuneplanen for Nøtterøy. Denne uka sa politikerne nei til nedbygging fordi jordvernet nå er sterkere. Utbygger kan ikke kreve erstatning....

Nye filmar om nytt vegnett og jordvern i Bømlo

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt...

Dette var for passivt!

Regjeringen la denne uken fram en oppdatert jordvernstrategi som vedlegg til Statsbudsjettet. Ingen innskjerping av omdisponeringsmålet og bare et par nye momenter som skal utredes er for passivt, skriver landets...

Nå er det opp til Stortinget

Denne høsten skal Stortinget vedta en oppdatert nasjonal jordvernstrategi. I dag var Bondelaget, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, jordvernforeninger og berørte grunneiere fra hele...