Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Buskerud

Nå er vi smartere!

Sist uke bidro Jordvernforeningen i Telemark, Jordvernalliansen i Buskerud og Jordvern Vestfold under kurset Smartere påvirkning og arealforvaltning (les mer her). Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde...

Jernbaneverkets forslag til planprogram

Høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse. Jernbaneverkets forslag til planprogramfor Sørlandsbanen: Gulskogen-Hokksund og Hensettingsanlegg ...

Årsmøte 2015

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse ble avholdt 25.november. Her finner du protokoll fra årsmøtet. Les mer her. ...

Grøslandmoen i Flå kommune

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Grøslandmoen i Flå kommune. ...

Ny Svelvikvei

Her finner du høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse til kommunedelplan med konsekvensutredning for FV 319, Svelvikveien. Les mer her. ...

Innspill til planprosess for Lierdiagonalen

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn innspill til planprosessen for Lierdiagonalen, ny vei fra Linnes (RV23) til E 134 ved Langebru. Innspillet kan du lese her. ...

Jorda og vårt daglige brød – bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Det internasjonale jordåret 2015

FN har erklært at 2015 skal være Det internasjonale jordåret. Jordsmonn er en ikke-fornybar ressurs både mennesker, dyr og planter er avhengige av. Det internasjonale året...

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse 2014

Buskerudbyen jordvernallianse avholdt årsmøte 3.desember 2014 på Renskaug vertsgård i Lier. På årsmøtet ble Kirsti Marie Lager Lyngås gjenvalgt.     ...

Kronikk: Venstres matproblem

Per Olav Krekling, styremedlem i Buskerudbyen Jordvernallianse og leder av Øvre Eiker Bondelag, hadde kronikk om Venstres matpolitikk på trykk på beste spalteplass i DT denne...

Varsler sivil ulydighet for å kjempe om matjorda på Ytterkollen!

Markeringen av matjorda på Ytterkollen på lørdag samlet en del folk, men ikke så mange som ønsket. Det var gode appeller fra partiene og organisasjoner. Senterungdommen...

Appell av Kirsti Marie Lager Lyngås, Ytterkollen 17. august

Under markeringen for å bevare matjorda på Ytterkollen ble det holdt flere appeller. Her er den sterke appellen som lederen av Buskerudbyen jordvernallianse - Kirsti Marie...

Årsmøtet vedtok nytt navn til Buskerud jordvernallianse

Årsmøtet ble avholdt 28. november på Ytterkollen grendehus i Nedre Eiker. Årsmeldinga for 2013 vitner om et hektisk første år og vi trekker fram at foreningen...

Høringssvar på “Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus”

Buskerud jordvernallianse har avgitt høringsuttale på "Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus", og ser med uro på at Ytterkollen og Stormoen fortsatt er med i vurderingen...

Kopi av Ytterkollen er ikke ledig!

Over en helside i DT 15. juni fikk Jordveralliansen ved leder Kirsti Marie Lager Lyngås komme til orde. Lyngås brukte spalteplassen bra og var tydelig på at nå ruster...

Innkalling til årsmøte 2014

Buskerud jordvernallianse arrangerer årsmøte onsdag 3. desember 2014 kl.19.00 på Renskaug vertsgård Vestsideveien 63, 3400 Lier. Arne Grønlund, seniorforsker i avdeling for jord og miljø hos Bioforsk, vil...

Høyrefelt øvre på de regionale sidene

HVORFOR JORDVERN?    HVORDAN ENGASJERE SEG?   ...

Kontingent for 2015

Det er på tide å betale inn årets kontingent til Buskerud Jordvernallianse. Medlemskontingenten er kr. 100,- for privatpersoner og kr. 600.- for foreninger og bedrifter. Husk...

Styrk jordvernet i Norge! Listhaug mottok 8200 underskrifter

  ...