Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Nå er vi smartere!

Sist uke bidro Jordvernforeningen i Telemark, Jordvernalliansen i Buskerud og Jordvern Vestfold under kurset Smartere påvirkning og arealforvaltning (les mer her). Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde...

Jordvenner møtte Stortinget

Til sammen 20 organisasjoner og regionale jordvernforeninger og -allianser fra hele landet overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda til lederen av Stortingets næringskomite, Geir...

Positivt om jernbane og jordvern

Jordvern Vestfold siktet høyt, men traff godt da de sist uke inviterte til jakten på den gode løsningen for både InterCity og hensynet til matjorda. En...

Nasjonal jordvernpris til Vestfold

Vestfold Fylkeskommune er tildelt Nasjonal jordvernpris for sitt arbeid med vern av matjordareal i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Nasjonal jordvernpris er et tiltak i Regjeringens...

Velkommen til åpent jordvernmøte 1.november!

" Jakten på den gode løsningen! - Ny InterCity og hensynet til matjorda" er tema som tas opp når Jordvern Vestfold inviterer til åpent jordvernmøte i...

Gratulerer med dagen!

I dag, 25.august 2017, er det nøyaktig 20 år siden Einar Sissener inviterte til oppstartsmøte for Jordvernforeningen i Vestfold. Det markeres med helsides annonse i flere...

Boligbygging på dyrka jord på Torød

I et innlegg i TB sist uke tar Sigbjørn Fjærvoll et oppgjør med "gamle synder" - er det riktig at matjord som har ligget ubenyttete som...

Sigbjørn Fjærvoll ble gjenvalgt

Årsmøte i Jordvern Vestfold ble arrangert like etter det åpne jordvernmøtet og ble gjennomført uten dramatikk :) Årsmeldingen og diskusjonen rundt arbeidsplanen viser at foreningen er aktiv. Sigbjørn Fjærvoll ble...

Ja, smart sentrumsutvikling kan redde både kommuneøkonomi og matjorda!

Dette må kunne sies å være konklusjonen etter at Michael Fuller-Gee (sjefsarkitekt i Arendal), Geir Viksand (rådmann i Tønsberg) og Hans Hilding Hønsvall (utvalgsleder og fylkespolitiker, KrF) delte sine...

Dialogmøter med kommuner

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. For å skape større bevissthet rundt jordvern og...

Jordvernsak i Horten til Sivilombudsmannen

Jordvern Vestfold er svært kritiske til etablering av næringsareal på Kopstad. Både prosessen som har ledet til vedtatt nedbygging og selve vedtaket. Nå er saken sendt...

Årets Jordvernpris i Vestfold til KHV og Horten kommune

Jordvern Vestfold har delt ut Årets Jordvernpris 2017 til Knutepunkt Horten Vest (KHV) og Horten kommune for deres innsats til beste for matjord i forbindelse med valg...

Årsmøte i Jordvern Vestfold 6.april

Årsmøte i Jordvern Vestfold avholdes umiddelbart etter det åpne møtet torsdag 6. april i Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, ca kl 20.30. Årsmøtepapirer kan lastes ned under "les mer" etter hvert som de...

Åpent møte 6. april – Kan smart sentrumsutvikling redde matjord og kommuneøkonomi?

Jordvern Vestfold inviterer til møte på Gjennestad gartnerskole 6. april kl 18.00. Alle er velkommen og tema bør være særlig interessant for lokalpolitikere, rådmenn og arealplanleggere som kan få tips...

CIVITAS anbefaler ny parallell kanalbru

I går lanserte CIVITAS sin vurdering av ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg etter oppdrag fra Naturvernforbundet og Jordvern Vestfold. De anbefaler alternativet med parallell kanalbru...

Alternativ for Bypakke Tønsberg lanseres onsdag 1.feb

Jordvern Vestfold og Naturvernforbundet i Vestfold har spurt CIVITAS, som er et velrennomert konsulent firma innen byutvikling, miljø og samfunssplanlegging; Finnes det løsninger for...

Stappfullt og god temperatur på jordvernmøte

Det måtte gledelig nok settes inn ekstrastoler for å få plass til alle da Jordvern Vestfold i går arrangerte møte på Gjennestad om hva som faktisk...

Jordvern Vestfold møtte Sandefjord kommune

Jordvern Vestfold føler ofte at våre høringsuttalelser "blir borte" i haugen av innkomne uttalelser. Nå ønsker vi å komme i mer direkte dialog med planmyndighetene og inviterte oss derfor...

Jordvernstrategien er vedtatt – skjer det noe? 9.nov på Gjennestad

Onsdag 9.november kl 18.30 inivterer Jordvern Vestfold til åpent møte i amfiet på Gjennestad. Stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen (H) og Trygve Slagsvold Vedum (SP) skal få fortelle oss sin versjon av hva...

Hvorfor så overrasket, Petter Berg?

At ordfører Petter Berg er skuffet over å ikke få bygge ned dyrkbar jord på Barkåker Syd er greit, men at han er overrasket er vanskelig...