Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Monsterbro til Bakkenteigen!

02.05.12. Naturvernforbundet i Horten går i bresjen for å stoppe Jernbaneverkets planer for togtrasé via Bakkenteigen. Nå har de laget en bildemontasje som viser hvordan den påtenkte jernbanebroen over Borreskåla...

Jordvernkonferansen 2012; Matjord i grunnloven, RPBA og folks bevissthet!

26.10.12. Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) ønsker matjorda nevnt i grunnloven. Både fylkesmann, fylkeskommune, kommuner, utbyggere og næringa synes det er naturlig med et sterkt jordvern i Vestfold og ønsker forutsigbarheten som RPBA...

Masse folk på jordvernmøte!

Både innlederne og listetoppene som deltok i jordverndebatten var tydelig imponert over fremmøtet og engasjementet til de 150 som møtte opp på gårsdagens jordvernmøte i Stokke. De fremmøtte...

Summen av alle små vedtak…

Jordvern Vestfold er i anledning FNs internasjonale år for matjorda blitt intervjuet av ØstlandsPosten. Intervjuet er gjengitt i flere vestfoldaviser. -Det er mange som prinsippielt er for...

Over 100 på jordvernkonferanse i Porsgrunn

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Jordvern Vestfold, inviterte torsdag til jordvernkonferanse i Porsgrunn. De over 100 fremmøtte fikk høre mange spennende innlegg med jordvernfokus...

En tidsreise i norsk landskap

16.02.06. Nijos inviterer til fotoutstillingen "En tidsreise gjennom norsk landbruks- og arealpolitikk" på Norsk Landbruksmuseum, Ås i Akershus. Utstillingen varer fram til 26.mars. Utstillingen viser at vi stadig bygger bedre infrastruktur. Betong og...

Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 4. april

27.03.06. Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold holdes på Gullkrona, Statens Park, tirsdag 4. april. Årsmøtet avholdes i etterkant av åpent møte om "Landbrukets Kulturlandskap i endring", ca kl 20.30. Årsmøteinnkallingen er sendt...

Jordvernforeningen protesterer mot kommuneplan i Larvik

17.10.07. Jordvernforeningen i Vestfold v/ leder Olav Nordheim har skrevet brev til kommunestyret i Larvik hvor det protesteres på at høgverdig matjord foreslås nedbygd. Forslaget er fremmet i arealdelen i kommuneplan...

Jordvernkonferansen på Sandefjord Motorhotell 20. april 2009

12.05.09. - Jordvern er noe mer enn bare bondens interesser og må ses i sammenheng med klimakrise og global matforsyning. Vi har ikke mer enn de arealene vi har på...

Nå blir det egen jordvernforening i Telemark også!

18.03.11. Det er nå tatt initiativ til å stifte en jordvernforening i Telemark. Stiftelesmøtet er torsdag 24. mars kl. 1900. Møtested er Porsgrunn Rådhus, tredje etasje. Spre dette til alle jordvenner...

Er Jæren et godt forbilde i arealplanlegging?

12.10.11. Sist uke ble statistikk for omdisponering av matjord i perioden 2005-2010 offentliggjort. På listen over de 20 kommunene i landet som har omdisponert mest matjord...

Matjordvenner møtte Jernbaneverket

08.06.12. Jernbane mitt i matfatet og tvers over næringsarealene til bøndene engasjerer! Torsdag kveld inviterte Vestfold Bondelag til møte med prosjektleder for Vestfoldbanen, Terje Grennes fra Jernbaneverket for å diskutere hvordan ny...

Global Soil Week

30.11.12. Forrige uke ble det arrangert et verdensomspennende jordvernarrangement i Berlin, Global Soil Week. Mer enn 400 deltakere fra over 60 land deltok, så det viser at jordvern ikke bare...

Sandefjord kommune følger ikke opp RPBA

Sandefjord kommune jobber med å rullere kommuneplanen. Jordvern Vestfold må dessverre konstatere at respekten for RPBA er dårlig. De langsiktige grensene følges ikke og mye verdifull matjord foreslås nedbygd. Her...

Jordvern Vestfold med flere høringsuttalelser

Den siste tiden har det vært mange kommuneplaner på høring. Jordvern Vestfold har fokus på at matjord ikke skal bygges ned og at nye plangrep i RPBA følges opp i...

Formålsparagrafen til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. ...

Møte med Øystein Dahle på Statens Park 11. juni

07.06.07. Vestfold Bondelag og Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Statens Park mandag 11. juni kl 19.00. Øystein Dahle holder foredrag om konskvensene av de globale miljøproblemene. Hva kan...

Fotografiet skaper bevissthet om landskapsendringer

19.04.06. - Turistene på Hurtigruta sier det er så flott å se hvordan folk i Norge bor. Nå er arealene langs kysten i ferd med å gro igjen. Reiselivsnæringa har...

Kommunene underrapporterer nedbyggingen av dyrka jord

02.01.08. Kommunene er pålagt å rapportere omdisponering av jord til Statistisk Sentralbyrå. I fjor stod 267 kommunar som stod oppført med null dekar omdisponert jord etter at fristen hadde gått ut. SLF frykta...

Bioforsk setter igang et prosjekt om bærekraftig bruk av arealressurser i urbane områder

28.10.09. I fjor ble 14 945 dekar dyrka eller dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk. Statistikken viser at et fåtall kommuner står for nær halvparten av nedbyggingen. Statens...