Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Egen Jordvernforening er stiftet i Telemark

04.04.11. Nå er det dannet en egen jordvernforening i Telemark. Rolf Berg, leder i Jordvernforeningen i Vestfold, var invitert til stiftelsesmøtet til Jordvernforeningen i Telemark. Han poengterte viktigheten av at...

Massiv protest mot godsterminal i Sande og Skoger

22.03.12. Innbyggerne i nordre Sande og Skoger gikk søndag mann av huse for å markere sin unisone motstand mot godsterminal på grensen mellom Vestfold og Buskerud. – I dette nærmiljøet,...

Så er det på han igjen… på Nøtterøy

27.06.12. I fjor vedtok kommuneplanutvalget på Nøtterøy å skrinlegge planene om 500 nye boliger på Borgheim Vest etter massiv motstand fra blant andre Bevar Grønne Nøtterøy. Nå har utvalget vedtatt å legge ut...

Opptil halvparten av verdens mat kastes!

10.01.13. Opp til halvparten av all maten som produseres i verden, to milliarder tonn, kastes. Det viser rapporten «Global Food; Waste Not, Want Not» fra britiske Institution of Mechanical Engineers....

Velkommen til åpent jordvernmøte i Melsomvik 26. mars!

Onsdag 26. mars kl 18 ønsker Jordvern Vestfold velkommen til åpent møte om Matproduksjon - en viktig del av vår totale beredskap! i lokalene til Nestor...

Vestfolds “lille grønne”

13.04.10. Vestfolds "Lille Grønne" er en håndbok i arealforvaltning som er utarbeidet som resultat av et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, Vestfold Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Vestfold. Håndboka omtaler...

Jordvernkonferanse i Moss 22. april

01.04.08. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til nasjonal jordvernkonferanse i Moss 22. april. Konferansen blir lagt opp med foredrag, spørsmål fra salen og paneldebatt. Følgende innledere blir med: administrerende...

Klimaskifte for jordvernet – åpent møte 26. mars

11.03.08. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet, onsdag 26. mars kl. 19.00. Fra programmet nevnes følgende innlegg; Nye virkemidler for et sterkt jordvern v/Astrid Aass, landbruksdirektør i Buskerud....

Jordvernforeningens høringsuttalelse på kommuneplan for Sandefjord

01.03.06. Styret i Jordvernforeningen i Vestfold sendte høringsuttalelse til kommuneplan for Sandfjord den 27. februar. I høringsuttalelsen ser Jordvernforeningen positivt på at de omstridte arealene Hasle/Mojorden og Hystad/Lystad er tatt...

Regjeringen ikke i mål med jordvernet – krass kritikk fra riksrevisjonen

12.08.10. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket konkluderer med at regjeringen er langt unna å nå målet om halvering av omdisponering av dyrkamark....

Kåre Willoch ønsker sterkere jordvern

14.04.11. Tidligere statminister Kåre Willoch sier at Norge må ta vare på sine muligheter til å produsere mat.- Noen sier at vi alltid kan få kjøpt det vi trenger på...

Årsmøte i Jordvernforeningen mandag 16. april

Årsmøtet i Jordvernforeningen mandag 16. april Last ned årsmøtepapirer her   Valgkomiteens innstilling er klar - Rolf Berg tar gjenvalg som leder  Valgkomiteens innstilling 2012Innkalling og sakliste årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 16 april...

Overstyring – ja takk!

10.07.12. I dagens Tønsberg Blad går Ronny S. Pettersen (Kystpartiet) uvanlig klart ut til å være lokalpolitiker og støtter at Fylkesmannen må overstyre i lokale jordvernsaker. Les mer ...

Snøhetta med mulighetsstudie for Skoppum

08.02.13. Snøhetta setter nå i gang med å lage en mulighetsstudie for nytt knutepunkt på Skoppum. Dette kom fram da Knutepunkt Horten Vest, hvor Jordvernforeningen i Vestfold er en av støttespillerne, i...

Årsmøte i Jordvern Vestfold 26. mars

Jordvern Vestfold innkaller til årsmøte i etterkant av det åpne jordvernmøtet med blant andre tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Her kan du laste ned innkalling og årsmøtepapirer. ...

Tønsbergs varaordfører ble utfordret på Gulli-saken

11.11.08. Varaordfører i Tønsberg, Petter Berg, var en av flere ordførere som var invitert til debattmøtet om jordvern på Gjennestad. Berg sa at Tønsberg Kommune har et bevisst forhold til hvordan...

Fylkeslandbruksstyret er bekymret for tapet av matjord

21.02.07. Fylkeslandbruksstyret erkjenner behovet for å utvide dagens E18 til firefelts motorvei gjennom Vestfold. Fylkeslandbruksstyret er imidlertid bekymret for omfanget av dyrket mark som omdisponeres til ny E18 fra Gulli...

Protesterer mot planer om nedbygging av dyrka mark i Tønsberg

25.01.08. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt brev til Tønsberg Kommune der de protesterer på at høgverdig matjord foreslås nedbygd. Jordvernforeningen ber om at følgende områder lukes ut av planprosessen: boligområdene: nr....

Kommuneplan for Sandefjord – høringsfrist 1. mars

10.02.06. Forslag til revidert kommuneplan for Sandefjord kommune er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelser til planforslaget er satt til 1. mars. Planforslaget omhandler arealbruken i kommunen, og...

Høringsuttalelse – Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng

27.09.10. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt inn høringsuttalelse til Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng ved veibygging. Det legges opp til å ta særlige hensyn over dyrka mark, men...