Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Snøhetta med mulighetsstudie for Skoppum

08.02.13. Snøhetta setter nå i gang med å lage en mulighetsstudie for nytt knutepunkt på Skoppum. Dette kom fram da Knutepunkt Horten Vest, hvor Jordvernforeningen i Vestfold er en av støttespillerne, i...

Velkommen til åpent jordvernmøte i Melsomvik 26. mars!

Onsdag 26. mars kl 18 ønsker Jordvern Vestfold velkommen til åpent møte om Matproduksjon - en viktig del av vår totale beredskap! i lokalene til Nestor...

Nå må Vestfold ta vare på dyrka marka

28.04.08. Matvareprisene i verden stiger kraftig. I Asia har flere fått råd til å spise kjøtt i stedet for korn og grønnsaker, og jordbruksarealene blir for små til å mette...

Vårt forbruk må ned til en tiendedel

14.06.07. - Det er summen av vår individuelle virksomhet som er problemet, sa Øystein Dahle til ca 40 deltakere på møtet som ble arrangert av Vestfold Bondelag og Jordvernforeningen i...

Protesterer mot planer om nedbygging av dyrka mark i Tønsberg

25.01.08. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt brev til Tønsberg Kommune der de protesterer på at høgverdig matjord foreslås nedbygd. Jordvernforeningen ber om at følgende områder lukes ut av planprosessen: boligområdene: nr....

Kommuneplan for Sandefjord – høringsfrist 1. mars

10.02.06. Forslag til revidert kommuneplan for Sandefjord kommune er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelser til planforslaget er satt til 1. mars. Planforslaget omhandler arealbruken i kommunen, og...

Jordvern – en illusjon?

27.09.10. Tidligere leder for fylkeslandbruksstyret i Østfold, Anne-Kari Holm (SP) hadde for en stund siden en kommentar i Nationen som hun kalte "Jordvern- en illusjon?". Les hele kommentaren her14 09...

Rolf Berg gjenvalgt som leder i Jordvernforeningen i Vestfold

18.04.11. Jordvernforeningen i Vestfold avholdt sitt årsmøte på Borgheim ungdomsskole sist torsdag. Foreningen har en solid økonomi og en økende medlemsmasse. Det er flere nye fjes i styret, men Rolf Berg...

Jordvernforeningen invitert til Norsk Jordforening

22.03.12. Fredag 23. mars kl 09.30 arrangerer Norsk Jordforening åpen fagdag om jordvern på Ås. Jordvernforeningen i Vestfold v/ Amund Kind er bedt om å fortelle om erfaringer i fra...

Jordvernforeningen med uttalelser til Jernbaneverket

05.07.12. Sist uke gikk fristen ut for å uttale seg til Jernbaneverkets to konseptvalgutredninger; Godsterminal i Drammensområdet og ny Intercity Vestfoldbanen. -Jernbaneverket må ta mer hensyn til matjorda, er vårt...

Vi har et faglig ansvar for å sikre matjorda

Maria Svaland fra arkitektfirmaet Snøhetta var tydelig på at de har et faglig ansvar for å ta hensyn til matjorda da hun var en av innlederne...

Årsmøte i Jordvern Vestfold 26. mars

Jordvern Vestfold innkaller til årsmøte i etterkant av det åpne jordvernmøtet med blant andre tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Her kan du laste ned innkalling og årsmøtepapirer. ...

Jordvernalliansen i Hedmark

Jordvernalliansen i Hedmark  Epost: hedmark@jordvern.no Tlf: 62555310 ...

Miljø er en like viktig premiss som økonomi

14.06.07. - Vi er nå ved et tidsskille i klimadebatten. Heretter må alle beslutninger måles opp imot virkningen i forhold til miljø, sa Heming Olaussen i sitt innlegg på Statens...

Jordvernforeningen mottok EMIL-prisen

14.03.08. Olav Nordheim mottok på vegne av Jordvernforeningen i Vestfold årets Emil-pris på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad torsdag. Det var leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp som...

Bystyret sa nei til næringsområde på Bakkejordene i Holmestrand

15.11.07. - Fornuften seiret, sier Jon Petter Helgestad i Botne og Hillestad Bondelag i en kommentar til bystyrets vedtak i saken om Bakkejordene. Onsdag kveld sa bystyret i Holmestrand nei...

Bondevettpris til jordvern-ordfører

01.10.10. Han var glad og stolt, Rælingen-ordfører Øivind Sand (AP) da han fikk Norges Bondelags Bondevettpris i forbindelse med feiringen av Rælingen Landbrukslags 100 års jubileum. Bakgrunnen for overrekkelsen var Sand...

God byplanlegging = jordvern!

19.04.11. Hvordan få fokus over fra "nei til utbygging" til kreative tanker om rett utbygging? Jordvernforeningen i Vestfold inviterte sist uke til åpent møte på Borgheim ungdomsskole. Landskapsarkitekt Rainer Stange...

Rolf Berg fortsetter som leder i Jordvernforeningen

18.04.12. Mandag kveld var det årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold. -Vi er inne i en spennende tid med stort behov for et bredt og sterkt jordvernengasjement, sa Rolf Berg, som...

Hva jobber Jordvernforeningen i Vestfold med nå?

13.07.12. Jordvernforeningen i Vestfold har nå sendt ut et lite skriv til alle sine medlemmer. Der kan man lese om hva vi jobber med nå og hvorfor vi engasjerer oss...