Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Kampen står lokalt!

Jordvern Vestfold var fredag, på Verdens miljødag, invitert til Vestfold Venstre for å snakke om sitt arbeid, om FNs internasjonale år for jordsmonn og om kampen for matjorda....

Ble som fryktet

-Jordvern Vestfold er ikke overrasket, men slår fast at regjeringens jordvernstrategi ikke er offensiv nok på jordvernets vegne, sier leder Vidar P. Andresen i en kommentar....

Dialog – for et bedre jordvern

Jordvern Vestfold jobber for et bedre lovhjemlet vern av matjorda. Forrige uke lot de derimot den ballen ligge og inviterte til åpent møte om jordvernet kan styrkes...

Jordvernforeningen med flere høringsuttalelser

18.02.11. Jordvernforeningen i Vestfold har nylig sendt høringsuttalelser til rullering av kommuneplaner på Nøtterøy og i Holmestrand, samt til planprogram for delplan 4 og 5 i regional plan Bærekraftig Arealpolitikk...

Årets matjordpris i Vestfold tildelt Svend Aage Petersen

For første gang i historien delte Jordvern Vestfold sist uke ut Årets Matjordpris under det åpne møtet om dialog og jordvern på Gjennestad. Svend Aage Petersen fra Nykirke...

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse 2014

Buskerudbyen jordvernallianse avholdt årsmøte 3.desember 2014 på Renskaug vertsgård i Lier. På årsmøtet ble Kirsti Marie Lager Lyngås gjenvalgt.     ...

Møte med Øystein Dahle på Statens Park 11. juni

07.06.07. Vestfold Bondelag og Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Statens Park mandag 11. juni kl 19.00. Øystein Dahle holder foredrag om konskvensene av de globale miljøproblemene. Hva kan...

Geit mot gjengroing

22.05.06. Norge bruker store summer for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. Men hvilke tiltak gir størst effekt - motorsag eller geit? – Beitedyr er et godt alternativ til mekanisk rydding,...

Ny E 18 Gulli – Langåker legger beslag på 530 dekar dyrket mark

22.02.07. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt uttalelse til Statens Vegvesen region sør vedr. kommunedelplan for ny E 18 GULLI - LANGÅKER. Planene for ny E 18 på denne strekningen medfører et...

Jordvern – viktig for vår eksistens

07.05.10. Norge kan ikke løse matforsyningsproblemene for hele verden, men vi kan bidra ved å verne om den dyrka og dyrkbare jorda vi har igjen, skriver Olav Nordheim i en...

Jordvernforeningen i Vestfold støtter Budstikke-stafetten

04.04.11. Borre Bondelag utfordret sist uke Jordvernforeningen i Vestfold til å skrive under på Budstikka som nå går rundt hele landet. Leder, Rolf Berg, stilte selvfølgelig opp. -Det er gledelig...

Interpellasjon fra Høybråten til Brekk om bedre vern av matjord

22.03.12. Det bygges fortsatt ned mer matjord enn det mål skiftende regjeringer har satt. Den kraftigste nedbyggingen skjer i regioner som forvalter landets beste matjord. -Vil regjeringen sette nye og...

Fylkesutvalget med klart signal i favør Skoppum Vest

21.06.12. Skoppum vest peker seg ut som det mest fremtidsrettede trasévalget for et dobbeltspor gjennom Horten kommune, mener et politisk flertall bestående av Ap, FrP, Sp og V i fylkestinget....

Høringsuttalelser til RPBA

02.01.13. Fristen for å avgi høringsuttalelser til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) gikk ut ved nyttår. Jordvernforeningen avga sin uttalelse, men var ikke alene om å påpeke viktigheten at en...

Matkommunen Tønsberg

Tønsberg kommune rullerer kommuneplanen nå og har hatt samfunnsdelen på høring. Kommunen omtaler seg selv som "matkommunen" og følger opp flere viktige føringer fra RPBA om...

Formålsparagrafen til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. ...

Jordvernet skal innarbeides i Nasjonal transportplan

27.03.07. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen sier at jordvern skal innarbeides som et overordnet kriterium i Nasjonal transportplan. -Jordvern vil være et viktig hensyn i den fremtidige utbyggingen av infrastruktur her i...

Fylkeslandbruskstyret har flere innsigelser til kommuneplan for Tønsberg

05.12.07. Fylkeslandbruksstyret har flere innsigelser til kommuneplanen for Tønsberg 2008-2020. Fylkeslandbruksstyret har blant annet innsigelse til utlegging av et område ved Tvervedveien til boligformål, til omdisponering av over 200 daa...

Her kan du se bilder fra Seierstad

01.12.06. Jordene som blir berørt av krematorieplanene på Seierstad er på tilsammen 78 dekar. Jordarten består av siltig finsand hvor det dyrkes poteter, gulrøtter og korn. Erik Seierstad har tatt...

Fortsatt betydelig nedbygging av matjord i Vestfold

18.03.10. Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det totalt ble omdisponert 420 dekar dyrka og dyrkbar mark i Vestfold i 2009 (herav 382 dekar dyrka). Mot 502 dekar...