Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Regjeringen ikke i mål med jordvernet – krass kritikk fra riksrevisjonen

12.08.10. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket konkluderer med at regjeringen er langt unna å nå målet om halvering av omdisponering av dyrkamark....

Egen Jordvernforening er stiftet i Telemark

04.04.11. Nå er det dannet en egen jordvernforening i Telemark. Rolf Berg, leder i Jordvernforeningen i Vestfold, var invitert til stiftelsesmøtet til Jordvernforeningen i Telemark. Han poengterte viktigheten av at...

Massiv protest mot godsterminal i Sande og Skoger

22.03.12. Innbyggerne i nordre Sande og Skoger gikk søndag mann av huse for å markere sin unisone motstand mot godsterminal på grensen mellom Vestfold og Buskerud. – I dette nærmiljøet,...

Så er det på han igjen… på Nøtterøy

27.06.12. I fjor vedtok kommuneplanutvalget på Nøtterøy å skrinlegge planene om 500 nye boliger på Borgheim Vest etter massiv motstand fra blant andre Bevar Grønne Nøtterøy. Nå har utvalget vedtatt å legge ut...

Opptil halvparten av verdens mat kastes!

10.01.13. Opp til halvparten av all maten som produseres i verden, to milliarder tonn, kastes. Det viser rapporten «Global Food; Waste Not, Want Not» fra britiske Institution of Mechanical Engineers....

Nesten 10 000 dekar dyrka mark omdisponert på 10 år

06.12.06. Mijøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold har på en egen hjemmeside lagt ut informasjon om miljøstatus i Vestfold. Del 2 i denne statusrapporten omhandler konskvenser. En av konskvensene er en kraftig utvikling...

Vårt forbruk må ned til en tiendedel

14.06.07. - Det er summen av vår individuelle virksomhet som er problemet, sa Øystein Dahle til ca 40 deltakere på møtet som ble arrangert av Vestfold Bondelag og Jordvernforeningen i...

Protesterer mot planer om nedbygging av dyrka mark i Tønsberg

25.01.08. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt brev til Tønsberg Kommune der de protesterer på at høgverdig matjord foreslås nedbygd. Jordvernforeningen ber om at følgende områder lukes ut av planprosessen: boligområdene: nr....

Kommuneplan for Sandefjord – høringsfrist 1. mars

10.02.06. Forslag til revidert kommuneplan for Sandefjord kommune er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelser til planforslaget er satt til 1. mars. Planforslaget omhandler arealbruken i kommunen, og...

Høringsuttalelse – Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng

27.09.10. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt inn høringsuttalelse til Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng ved veibygging. Det legges opp til å ta særlige hensyn over dyrka mark, men...

Kåre Willoch ønsker sterkere jordvern

14.04.11. Tidligere statminister Kåre Willoch sier at Norge må ta vare på sine muligheter til å produsere mat.- Noen sier at vi alltid kan få kjøpt det vi trenger på...

Årsmøte i Jordvernforeningen mandag 16. april

Årsmøtet i Jordvernforeningen mandag 16. april Last ned årsmøtepapirer her   Valgkomiteens innstilling er klar - Rolf Berg tar gjenvalg som leder  Valgkomiteens innstilling 2012Innkalling og sakliste årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 16 april...

Overstyring – ja takk!

10.07.12. I dagens Tønsberg Blad går Ronny S. Pettersen (Kystpartiet) uvanlig klart ut til å være lokalpolitiker og støtter at Fylkesmannen må overstyre i lokale jordvernsaker. Les mer ...

Snøhetta med mulighetsstudie for Skoppum

08.02.13. Snøhetta setter nå i gang med å lage en mulighetsstudie for nytt knutepunkt på Skoppum. Dette kom fram da Knutepunkt Horten Vest, hvor Jordvernforeningen i Vestfold er en av støttespillerne, i...

Velkommen til åpent jordvernmøte i Melsomvik 26. mars!

Onsdag 26. mars kl 18 ønsker Jordvern Vestfold velkommen til åpent møte om Matproduksjon - en viktig del av vår totale beredskap! i lokalene til Nestor...

Nå må Vestfold ta vare på dyrka marka

28.04.08. Matvareprisene i verden stiger kraftig. I Asia har flere fått råd til å spise kjøtt i stedet for korn og grønnsaker, og jordbruksarealene blir for små til å mette...

Jordvernalliansen i Hedmark

Jordvernalliansen i Hedmark  Epost: hedmark@jordvern.no Tlf: 62555310 ...

Miljø er en like viktig premiss som økonomi

14.06.07. - Vi er nå ved et tidsskille i klimadebatten. Heretter må alle beslutninger måles opp imot virkningen i forhold til miljø, sa Heming Olaussen i sitt innlegg på Statens...

Jordvernforeningen mottok EMIL-prisen

14.03.08. Olav Nordheim mottok på vegne av Jordvernforeningen i Vestfold årets Emil-pris på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad torsdag. Det var leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp som...

Bystyret sa nei til næringsområde på Bakkejordene i Holmestrand

15.11.07. - Fornuften seiret, sier Jon Petter Helgestad i Botne og Hillestad Bondelag i en kommentar til bystyrets vedtak i saken om Bakkejordene. Onsdag kveld sa bystyret i Holmestrand nei...