Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

2015 var et aktivt år for Jordvern Vestfold!

Jordvern Vestfold pleier å understreke at jordvern er logisk i en verden med stadig flere mennesker som skal ha stadig mer mat! Det har hatt ekstra fokus...

Åpent møte om flytting av matjord og jordkvalitet 18. november

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til jordvernmøte på Gjennestad Gartnerskole onsdag 18. november kl 18.30. NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi jobber mye med å kartlegge matjordressursene. Hva er god matjord og...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Krav om langt strengere jordvernmål

Sist uke arrangerte Stortingets Næringskomite høring om regjeringens forslag til ny Jordvernstrategi. Jordvern Oslo og Akershus hadde levert inn en høringsuttalelse i samråd med de andre...

Folkemøte med Areal som tema i Sandefjord – Matjorda står sterkere

-Vi kan justere arealpolitikken når vi skal rullere kommuneplanen i den nye storkommunen, sa ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch på folkemøtet i Sandefjord torsdag kveld....

Jordvern Vestfold besøkte partienes stander

Styret i Jordvern Vestfold har tatt mål av seg til å treffe flest mulig lokalpolitikere før valget. Lørdag bar det ut på partienes stander. -Det var stor interesse for...

MDG vil merke boliger som er bygget på matjord

I går lanserte Miljøpartiet de Grønne idéen om en merkeordning så folk skal vite om boligen de kjøper er bygd på matjord. -Håpet er at huskjøperen skal...

Hva sier valgprogrammene til fylkespartiene i Vestfold om jordvern?

I vedlagte folder kan du se hvordan jordvern er behandlet i fylkespartienes valgprogrammer og hvorfor vern av matjorda er en viktig sak i den lokale valgkampen: ...

Årets miljøpris til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er tildelt Vestfold Venstres Miljøpris 2015. Overrekkelsen fant sted på FNs Miljødag 5. juni under et arrangement på Cafe Gul i Horten. De fremmøtte fikk...

Kampen står lokalt!

Jordvern Vestfold var fredag, på Verdens miljødag, invitert til Vestfold Venstre for å snakke om sitt arbeid, om FNs internasjonale år for jordsmonn og om kampen for matjorda....

Ble som fryktet

-Jordvern Vestfold er ikke overrasket, men slår fast at regjeringens jordvernstrategi ikke er offensiv nok på jordvernets vegne, sier leder Vidar P. Andresen i en kommentar....

Dialog – for et bedre jordvern

Jordvern Vestfold jobber for et bedre lovhjemlet vern av matjorda. Forrige uke lot de derimot den ballen ligge og inviterte til åpent møte om jordvernet kan styrkes...

Jordvernforeningen med flere høringsuttalelser

18.02.11. Jordvernforeningen i Vestfold har nylig sendt høringsuttalelser til rullering av kommuneplaner på Nøtterøy og i Holmestrand, samt til planprogram for delplan 4 og 5 i regional plan Bærekraftig Arealpolitikk...

Årets matjordpris i Vestfold tildelt Svend Aage Petersen

For første gang i historien delte Jordvern Vestfold sist uke ut Årets Matjordpris under det åpne møtet om dialog og jordvern på Gjennestad. Svend Aage Petersen fra Nykirke...

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse 2014

Buskerudbyen jordvernallianse avholdt årsmøte 3.desember 2014 på Renskaug vertsgård i Lier. På årsmøtet ble Kirsti Marie Lager Lyngås gjenvalgt.     ...

Årsmøte og 10-årsjubileum 26. mars

11.03.08. Jordvernforeningen ble stiftet høsten 1997. Det første ordinære årsmøtet ble avholdt 31. mars 1998. Jordvernforeningens 10-årsjubileum blir markert i forbindelse med årsmøtet og det åpne møtet på Grønt Fagsenter, Gjennestad...

Elendig forvaltning av jordressurser

01.11.07. Jordvernforeningens leder Olav Nordheim setter i dagens utgave av Østlandsposten spørsmål ved om Larvik Kommune er skikket til å forvalte jordressursene i kommunen. Uttalelsene er knyttet til den nylig...

Håkon Fæste kommenterer jordvern og Bakkejordene i Jarlsberg Avis

02.05.07. Med henvisning til at Jarlsberg avis tok opp Bakkejordene i en lederartikkel skrev Håkon Fæste, som er styremedlem i Jordvernforeningen, et innlegg til avisa. Her skriver han blant annet at...

Jordvernforeningen på samrådsmøte med Brekk

25.03.10. Jordvern! Jordvern! Jordvern! sa Olav Nordheim fra Jordvernforeningen i Vestfold. - Vi kan ikke fortsette å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner, poengterte han, og skreiv for sikkerhets skyld jordvern...

Engasjert fylkesmann og gode erfaringer fra Rogaland

20.11.10. Tidligere denne uka arrangerte Jordvernforeningen et møte om jordvern i Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold. Fylkesmann Erling Lae var en av innlederne og han var krystallklar på at vi må fortsette å...