Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Kampen står lokalt!

Jordvern Vestfold var fredag, på Verdens miljødag, invitert til Vestfold Venstre for å snakke om sitt arbeid, om FNs internasjonale år for jordsmonn og om kampen for matjorda....

Ble som fryktet

-Jordvern Vestfold er ikke overrasket, men slår fast at regjeringens jordvernstrategi ikke er offensiv nok på jordvernets vegne, sier leder Vidar P. Andresen i en kommentar....

Dialog – for et bedre jordvern

Jordvern Vestfold jobber for et bedre lovhjemlet vern av matjorda. Forrige uke lot de derimot den ballen ligge og inviterte til åpent møte om jordvernet kan styrkes...

Jordvernforeningen med flere høringsuttalelser

18.02.11. Jordvernforeningen i Vestfold har nylig sendt høringsuttalelser til rullering av kommuneplaner på Nøtterøy og i Holmestrand, samt til planprogram for delplan 4 og 5 i regional plan Bærekraftig Arealpolitikk...

Årets matjordpris i Vestfold tildelt Svend Aage Petersen

For første gang i historien delte Jordvern Vestfold sist uke ut Årets Matjordpris under det åpne møtet om dialog og jordvern på Gjennestad. Svend Aage Petersen fra Nykirke...

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse 2014

Buskerudbyen jordvernallianse avholdt årsmøte 3.desember 2014 på Renskaug vertsgård i Lier. På årsmøtet ble Kirsti Marie Lager Lyngås gjenvalgt.     ...

Jordvernkonferanse i Moss 22. april

01.04.08. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til nasjonal jordvernkonferanse i Moss 22. april. Konferansen blir lagt opp med foredrag, spørsmål fra salen og paneldebatt. Følgende innledere blir med: administrerende...

Klimaskifte for jordvernet – åpent møte 26. mars

11.03.08. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet, onsdag 26. mars kl. 19.00. Fra programmet nevnes følgende innlegg; Nye virkemidler for et sterkt jordvern v/Astrid Aass, landbruksdirektør i Buskerud....

Jordvernforeningens høringsuttalelse på kommuneplan for Sandefjord

01.03.06. Styret i Jordvernforeningen i Vestfold sendte høringsuttalelse til kommuneplan for Sandfjord den 27. februar. I høringsuttalelsen ser Jordvernforeningen positivt på at de omstridte arealene Hasle/Mojorden og Hystad/Lystad er tatt...

Regjeringen ikke i mål med jordvernet – krass kritikk fra riksrevisjonen

12.08.10. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket konkluderer med at regjeringen er langt unna å nå målet om halvering av omdisponering av dyrkamark....

Kåre Willoch ønsker sterkere jordvern

14.04.11. Tidligere statminister Kåre Willoch sier at Norge må ta vare på sine muligheter til å produsere mat.- Noen sier at vi alltid kan få kjøpt det vi trenger på...

Årsmøte i Jordvernforeningen mandag 16. april

Årsmøtet i Jordvernforeningen mandag 16. april Last ned årsmøtepapirer her   Valgkomiteens innstilling er klar - Rolf Berg tar gjenvalg som leder  Valgkomiteens innstilling 2012Innkalling og sakliste årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 16 april...

Overstyring – ja takk!

10.07.12. I dagens Tønsberg Blad går Ronny S. Pettersen (Kystpartiet) uvanlig klart ut til å være lokalpolitiker og støtter at Fylkesmannen må overstyre i lokale jordvernsaker. Les mer ...

Snøhetta med mulighetsstudie for Skoppum

08.02.13. Snøhetta setter nå i gang med å lage en mulighetsstudie for nytt knutepunkt på Skoppum. Dette kom fram da Knutepunkt Horten Vest, hvor Jordvernforeningen i Vestfold er en av støttespillerne, i...

Årsmøte i Jordvern Vestfold 26. mars

Jordvern Vestfold innkaller til årsmøte i etterkant av det åpne jordvernmøtet med blant andre tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Her kan du laste ned innkalling og årsmøtepapirer. ...

Tønsbergs varaordfører ble utfordret på Gulli-saken

11.11.08. Varaordfører i Tønsberg, Petter Berg, var en av flere ordførere som var invitert til debattmøtet om jordvern på Gjennestad. Berg sa at Tønsberg Kommune har et bevisst forhold til hvordan...

Fylkeslandbruksstyret er bekymret for tapet av matjord

21.02.07. Fylkeslandbruksstyret erkjenner behovet for å utvide dagens E18 til firefelts motorvei gjennom Vestfold. Fylkeslandbruksstyret er imidlertid bekymret for omfanget av dyrket mark som omdisponeres til ny E18 fra Gulli...

Protesterer mot planer om nedbygging av dyrka mark i Tønsberg

25.01.08. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt brev til Tønsberg Kommune der de protesterer på at høgverdig matjord foreslås nedbygd. Jordvernforeningen ber om at følgende områder lukes ut av planprosessen: boligområdene: nr....

Kommuneplan for Sandefjord – høringsfrist 1. mars

10.02.06. Forslag til revidert kommuneplan for Sandefjord kommune er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelser til planforslaget er satt til 1. mars. Planforslaget omhandler arealbruken i kommunen, og...

Høringsuttalelse – Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng

27.09.10. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt inn høringsuttalelse til Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng ved veibygging. Det legges opp til å ta særlige hensyn over dyrka mark, men...