Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Jordflytting – en lang vei å gå

Jordvern Vestfold satte fokus på jordflytting på sitt årsmøte. Dyktige og ærlige innledere bekreftet at jordflytting ikke er en quickfix. Hans Huseby ble gjenvalgt som leder....

Årsmøte i Jordvern Vestfold 30.september m/ årsmøtepapirer

Jordvern Vestfold viser til utsendt innkalling til årsmøte. Årsmøtet utsettes til onsdag 30. september kl 18.00 i Skjeestua i Stokke. Naturligvis med forbehold om koronasituasjonen. ...

Torp Øst – er det egentlig så mye matjord der?

Sist uke var Jordvern Vestfold og Nationen på befaring i de mye omtalte Torp Øst-områdene som lenge var stengt bak militære gjerder....

Årets jordvernpris i Vestfold til ASKO Oslofjord

Da ASKO skulle bygge nytt regionslager i Buskerud/Vestfold-regionen var et av premissene for valg av tomt at man ikke skulle beslaglegge dyrket mark. For dette mottok ASKO i dag Årets...
Jordvern Vestfold kunne ønske velkommen til stappfull gymsal

Kjempeinteresse for smart arealplanlegging

Alle stoler og benkene langs ribbeveggen måtte tas i bruk da Jordvern Vestfold, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterte lokalpolitikere, arealplanleggere, utbyggere og matjordvenner til jordvernmøte 21. januar...

Gi din grasrotandel til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er registrert i Frivillighetsregisteret. Spiller du hos Norsk Tipping kan du dermed bestemme at 7 % av spilleinnsatsen skal gå til Jordvern Vestfold eller en annen organisasjon som...

Moderne arealpolitikk =>jordvern og bedre kommuneøkonomi

Jordvern Vestfold inviterer, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, til åpent kveldsmøte 21. januar på Gjennestad vgs hvor vi setter fokus på de sentrale tingene som en kommunepolitikere bør...

Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA)

RPBA er revidert, men et sterkt jordvern står fast. Mål, strategier og retningslinjer for RPBA i Vestfold inneholder noen arealplangrep som forhåpentligvis vil ta bedre vare på matjorda. ...

Over 100 på jordvernkonferanse i Porsgrunn

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Jordvern Vestfold, inviterte torsdag til jordvernkonferanse i Porsgrunn. De over 100 fremmøtte fikk høre mange spennende innlegg med jordvernfokus i alt fra...

Hva sier partiene om jordvern i din kommune?

I høst er det valg. Vern av matjorda er noe av det lokalpolitikerne bestemmer over. Jordvern Vestfold har derfor tittet i gjennom programmene til lokalpartier i alle Vestfoldkommunene....

Fokserød Nordvest i stedet for Torp Øst!

65 prosent av de 2.300 dekarene på Torp Øst er matjord. – Vern jorda, og flytt kommunens prestisjeprosjekt for næringsutvikling til de 3.000 dekarene med skog nordvest for steinbruddet på...

Jernbanedebatt og lederskifte i Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold har avholdt sitt årsmøte. Det ble innledet med faginnslag, kommentarer og påfølgende frisk debatt om jordvern og InterCity gjennom Sandefjord og Larvik. Bevar Grønne Færder fikk...

Får lov å bygge smalere gang- og sykkelvei over matjord

Sist uke ble det fattet et vedtak som kan spare masse matjord hvis det følges opp i resten av landet. Vestfold Fylkeskommune har nemlig fått lov av Statens...

Snur – selv om jordet ligger som byggeområde i kommuneplan

I 2003 ble jordene på Borgheim Syd lagt inn i kommuneplanen for Nøtterøy. Denne uka sa politikerne nei til nedbygging fordi jordvernet nå er sterkere. Utbygger kan ikke kreve erstatning....

Revidert RPBA i Vestfold støttes, med forbehold…

Den regionale bærekraftige arealplanen, RPBA, som Vestfold i fjor fikk nasjonal jordvernpris for revideres nå. Jordvern Vestfold gir både ris og ros til det reviderte utkastet,...

Stort engasjement for matjorda

Torsdag arrangerte Jordvern Vestfold åpent møte. Kårstein E. Løvaas klarte nok ikke å overbevise alle om at regjeringen har lagt fram en ambisiøs nok jordvernstrategi, men har rett i at engasjementet og forståelsen for jordvern...

Nå er det opp til Stortinget

Denne høsten skal Stortinget vedta en oppdatert nasjonal jordvernstrategi. I dag var Bondelaget, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, jordvernforeninger og berørte grunneiere fra hele...

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til møte 15/11

Torsdag 15. nov kl 18.30 er du velkommen til åpent jordvernmøte på Gjennestad. Oscar Puschmann, landskapsgeograf fra Nibio innleder med et bildekåsseri...

Sandefjord sier nei til bygging av boliger på dyrka mark i neste kommuneplanperiode

Onsdag kveld behandlet plan og miljøutvalget i Sandefjord innkomne forslag til kommuneplanen. Da vedtok utvalget rett og slett at det ikke skal bygges boliger på dyrka mark...

Jordvernforeninger i innspillsmøte hos Dale

Stortinget har bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte denne uken til et innspillsmøte. Jordvernforeningene var...