Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Rolf Kristian Johnsen nyvalgt leder i Jordvernforeningen

07.04.06. Rolf Johnsen fra Re ble valgt til ny leder i Jordvernforeningen i Vestfold etter Håkon Rinde, Sande, som hadde frasagt seg gjenvalg. Årsmøtet valgte også Håkon Fæste fra Holmestrand...

Takstmenn og matjord-venner frykter økt nedbygging med blåblå regjering

Både takstmann Erling Riis fra Sandefjord og jordvernforeningene i Rogaland og Vestfold frykter at varslede endringer fra den blåblå regjeringen vil føre til at matjord blir et investeringsobjekt...

Protokoll fra årsmøtet 12. april 2007

22.05.07. Årsmøtet i Jordvernforeningen i Vestfold ble avholdt på Gjennestad Gartnerskole den 12. april 2007. Nærmere 20 medlemmer og andre interesserte var møtt fram for å høre Øivind Firmann fra...

Planprosessen utsatt p.g.a. kvikkleire

30.11.06. Daglig leder i Vestfold/Telemark Krematorium IKS, Ola Kr. Asp, bekrefter at det på grunn av registreringen av kvikkleire i grunnen på Seierstad har blitt en utsettelse i framdriften av...

Vil ha bedre tall for nedbygging av dyrket mark

16.01.07. Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet vil ha bedre tall for nedbygging av dyrka jord.- Kommunene har et stort ansvar, både for å sikre reduksjon i omdisponering...

Velkommen til åpent jordvernmøte i Melsomvik 26. mars!

Onsdag 26. mars kl 18 ønsker Jordvern Vestfold velkommen til åpent møte om Matproduksjon - en viktig del av vår totale beredskap! i lokalene til Nestor...

Virkemidlene for et sterkt jordvern brukes ikke aktivt nok

28.03.08. - Hovedproblemet er ikke at vi ikke har virkemidler som ivaretar jordvernet, men virkemidlene brukes ikke aktivt nok. Når beslutninger tas lander en på at vekst veger tyngre enn...

Ny strategi for å bevare jorda i Oslo og Akershus

20.08.04. Årlig omdisponeres betydelige landbruksarealer i Oslo og Akershus. Nye strategier i landbruket skal motvirke nedbygging av dyrka jord i fylket. Les mer...

Forsvarssjefen ønsker bedre matberedskap

Forsvarssjef Harald Sunde tar til orde for å bringe tilbake norske beredskapslagre for korn, slik at vi er bedre rustet i møte med en eventuell global...

Buskerud jordvernallianse

Stadige hyppigere politiske tilsagn til omdisponeringer av dyrka mark, samt planlegging av flere større utbygginger der dyrket eller dyrkbar jord ville bli nedbygd, gjorde det nødvendig å etablere en jordvernforening i området...

Vi må ta vare på de knappe jordarealene vi har

18.07.07. - Jorda er avgjørende for matproduksjon, karbonbinding og vannkvalitet. Det tar 10.000 år å bygge opp et matjordlag på 10 cm. Det er all grunn til å ta vare...

Rolf Berg og Anne Berit Finden nye styremedlemmer i Jordvernforeningen

30.03.08. Årsmøtet i Jordvernforeningen valgte Anne Berit Finden, Holmestrand og Rolf Berg, Horten inn i styret. Olav Nordheim, Hedrum ble gjenvalgt som leder. Nordheim fikk blomster og rosende ord for sin...

Vil ha stortingsmelding om jordvern

09.02.06. En egen Stortingsmelding om jordvern og arealbruk. Det foreslo Norges Bondelag i møte med samferdselsminister Liv Signe Navarsete torsdag der Bondelaget også la fram en egen liste over forslag...

Listhaugs nye jordvernkurs?

I går kom det frem at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) har bestemt at drøyt 1000 mål dyrket mark i Trondheim skal bygges ned samtidig...

Skien: Pollen reguleringsplan

Følgende uttalelse er sendt: ...

En allianse av ulike organisasjoner

Jordvernalliansen i Hedmark består av 11 organsiasjoner, men vi kan gjerne bli flere! Hvis interessert - ta kontakt! ...

Vil ha vernebestemmelse for dyrka jord

22.04.08. Jordvern: For å få et sterkere jordvern vil landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen: - Innføre lovhjemmel for vern av jordressurser.- Lage nye rikspolitiske retningslinjer for jordvern.- Følge opp kommunenes praksis...

Summen av alle små vedtak…

Jordvern Vestfold er i anledning FNs internasjonale år for matjorda blitt intervjuet av ØstlandsPosten. Intervjuet er gjengitt i flere vestfoldaviser. -Det er mange som prinsippielt er for...

Årsmøte 4.april 2006

23.05.06. Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold ble avholdt på Gullkrona, Statens Park, den 4. april. Møtet ble avholdt i etterkant av det åpne møtet hvor Oskar Puschmann holdt foredrag og...

Vil kjempe for grønnsakjorda på Seierstad

12.07.06. Det går ikke an å ta den flotte dyrkede marka, mener en av grunneierne, Hans Johan Kvist, og forpakter Erik Seierstad. Begge vil gjøre alt de kan for at det...