Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Jorda og vårt daglige brød – bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Krav om langt strengere jordvernmål

Sist uke arrangerte Stortingets Næringskomite høring om regjeringens forslag til ny Jordvernstrategi. Jordvern Oslo og Akershus hadde levert inn en høringsuttalelse i samråd med de andre...

MDG vil merke boliger som er bygget på matjord

I går lanserte Miljøpartiet de Grønne idéen om en merkeordning så folk skal vite om boligen de kjøper er bygd på matjord. -Håpet er at huskjøperen skal...

Årets miljøpris til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er tildelt Vestfold Venstres Miljøpris 2015. Overrekkelsen fant sted på FNs Miljødag 5. juni under et arrangement på Cafe Gul i Horten. De fremmøtte fikk...

Generell, upresis og svært lite konkrete tiltak – utsatt behandling

Regjeringens jordvernstrategi er generell, upresis og svært lite konkret på tiltak og virkemidler. Den er til lite hjelp for kommuner og fylker, og gir ingen forventningsavklaring, slik det blant annet...

Skuffende jordvernstrategi – Stortinget har utsatt behandlingen til høsten

H og FrP leverer en tannløs jordvernstrategi uten nye virkemidler og med en målsetting om å bygge ned 1000 daa mer matjord enn hva som ble bygd ned i fjor! De...

Jordvern Oslo og Akershus stiftet

Jordvern Oslo og Akershus ble stiftet 26. februar 2015. Interimstyret håper på oppslutning fra mange som ser at å ta vare på matjorda er en samfunnssak – ikke bare en...

Jordvern på politikkseminar

AgriAnalyse arrangerte onsdag 26.august politikkseminar Norske arealer, bruk og vern – Kommunale dilemma på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret var et ledd i markeringen av FNs internasjonale jordår 2015 og...

2015 er det internasjonale jordåret

FN har erklært at 2015 skal være Det internasjonale jordåret. Målet med Det internasjonale jordåret er å øke bevisstheten om jordsmonnets betydning og å sette fokus...

-Bra at næringskomitéen er opptatt av matjorda!

Leder i Jordvern Vestfold, Vidar P. Andresen, er glad for at Næringskomitéen igjen påpeker at regjeringen må utarbeide en helhetlig jordvernstrategi. Dette kom nemlig fram da komitéen i...

Norges Bondelag med egen jordvernstrategi

29.06.11. Denne uken hadde Jordvernforeningen i Vestfold og Vestfold Bondelag besøk av Mina Mjærum Johansen fra Norges Bondelag. Hun har fått ansvaret for å utarbeide en jordvernstrategi for Norges Bondelag og ønsket å høre...

Hvilke samfunnsinteresser er viktigere enn jordvern ?

12.05.09. Spørsmålet om hvilke samfunnsinteresser som er viktigere enn jordvern var hovedtema for jordvernkonferansen i Sandefjord i slutten av april. Plansjef i Horten, Tore Rolf Lund, sa i sitt innlegg at alle...

Omdisponering av 320 dekar matjord er 320 dekar for mye !

14.06.07. For året 2006 ble det i Vestfold omdisponert 320 dekar dyrka og dyrkbar jord. Jordvernforeningen i Vestfold mener det er 320 dekar for mye skriver foreningens leder Olav Nordheim i...

Tall for omdisponering av dyrket mark i Vestfold

07.06.07. Fylkesmannen i Vestfold har laget en oversikt over avgangen av dyrket mark i de ulike kommuner over flere år. Denne statistikken er fullstendig til og med 2005, og vi...

Jordvern tema på Kontaktkonferansen mellom regjeringen og fylkeskommunene

− Skal vi nå målet, er vi nøyd til at andre enn landbruks- og matministeren og Stortinget er opptatt av jordvern. Kommunepolitikarar, fylkespolitikarar. Alle må faktisk vise gjennom handling og...

Vestfold er representert i nasjonal jordverngruppe

30.08.11.  Rådgiver Amund Kind i Vestfold Bondelag skal delta i ei prosjektgruppe oppnevnt av styret i Norges Bondelag.  Gruppa skal innen 1. februar 2012 legge fram et forslag til hvilke grep...

Bærekraftig arealpolitikk Vestfold – Hvor høyt prioriteres jordvernet?

11.11.10. Onsdag 17. november kl 18.00 inviterer Jordvernforeningen i Vestfold til åpent møte i Skjeestua i Stokke. Temaet er den nye fylkesplanen Bærekraftig arealpolitikk Vestfold og hvordan jordvernet prioriteres i...

Olav Nordheim hevder at Veivesenet sløser med matjord

02.04.07. Statens Vegvesen bruker prima matjord i veganlegget på nye E18. Det er uansvarlig sløsing med en ikke-fornybar ressurs, sier Olav Nordheim i Jordvernforeningen. Nationen...

Sandefjord, Larvik og Re bygger ned mest jord i 2007

20.06.08. Tall for omdisponering av dyrka mark i 2007 viser at Sandefjord, Larvik og Re topper statistikken. Tidligere er det bykommunene som har dominert statistikken alene. Nå ser vi at...