Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Jorda og vårt daglige brød – bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Krav om langt strengere jordvernmål

Sist uke arrangerte Stortingets Næringskomite høring om regjeringens forslag til ny Jordvernstrategi. Jordvern Oslo og Akershus hadde levert inn en høringsuttalelse i samråd med de andre...

MDG vil merke boliger som er bygget på matjord

I går lanserte Miljøpartiet de Grønne idéen om en merkeordning så folk skal vite om boligen de kjøper er bygd på matjord. -Håpet er at huskjøperen skal...

Årets miljøpris til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er tildelt Vestfold Venstres Miljøpris 2015. Overrekkelsen fant sted på FNs Miljødag 5. juni under et arrangement på Cafe Gul i Horten. De fremmøtte fikk...

Skuffende jordvernstrategi – Stortinget har utsatt behandlingen til høsten

H og FrP leverer en tannløs jordvernstrategi uten nye virkemidler og med en målsetting om å bygge ned 1000 daa mer matjord enn hva som ble bygd ned i fjor! De...

Generell, upresis og svært lite konkrete tiltak – utsatt behandling

Regjeringens jordvernstrategi er generell, upresis og svært lite konkret på tiltak og virkemidler. Den er til lite hjelp for kommuner og fylker, og gir ingen forventningsavklaring, slik det blant annet...

Jordvern Oslo og Akershus stiftet

Jordvern Oslo og Akershus ble stiftet 26. februar 2015. Interimstyret håper på oppslutning fra mange som ser at å ta vare på matjorda er en samfunnssak – ikke bare en...

Jordvern på politikkseminar

AgriAnalyse arrangerte onsdag 26.august politikkseminar Norske arealer, bruk og vern – Kommunale dilemma på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret var et ledd i markeringen av FNs internasjonale jordår 2015 og...

2015 er det internasjonale jordåret

FN har erklært at 2015 skal være Det internasjonale jordåret. Målet med Det internasjonale jordåret er å øke bevisstheten om jordsmonnets betydning og å sette fokus...

-Bra at næringskomitéen er opptatt av matjorda!

Leder i Jordvern Vestfold, Vidar P. Andresen, er glad for at Næringskomitéen igjen påpeker at regjeringen må utarbeide en helhetlig jordvernstrategi. Dette kom nemlig fram da komitéen i...

Ytterligere 24 daa dyrket mark planlegges bygget ned i Hof

22.02.10 Det er varslet oppstart av reguleringplanarbeid for boligbygging på Kolstadjordet i Hof. Dette berører 24 da dyrka mark. Jordvernforeningen kjenner til at det fra før finnes ca 200 regulerte boligtomter i Hof...

Hvorfor utarbeide kart over “Kjerneområde landbruk” ?

07.06.06. Med ”kjerneområde landbruk” menes de arealene i kommunen som er viktige for matproduksjon og opprettholdelse av jordbrukets kulturlandskap. Kartet som viser kjerneområder for landbruk skal være enkelt å forstå...

Årsmøte i Jordvernforeningen 2010 – lederskifte

16.04.10. Jordvernforeningen i Vestfold avholdt sitt årsmøte i går kveld. Foreningens engasjerte leder i flere år, Olav Nordheim, takket for seg. Nestleder Rolf Berg ble valgt til ny leder. Protokoll Årsmøte...

Nettportal for kulturlandskapet i Norge

06.12.06. Norsk kulturarv har overteke nettportalen www.kulturlandskap.net. Nettstaden er utvikla av Fylkesmannen i Telemark og skal samordne innsamling og formidling av fagstoff om kulturlandskap. Norsk Kulturarv har som mål å vidareutvikle...

Jordvernallianse i Oslo og Akershus? Møte 11.desember

Onsdag 11.desember inviteres matjordvenner i Oslo og Akershus til møte i Lillestrøm. Målet er å få dannet en jordvernallianse i Oslo og Akershus. Det blir innledninger fra både ungdom,...

Åpent møte 15. april. Statssekretær Ola T Heggem kommer – kommer du?

08.04.10. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte under temaet "Jordvern - hvem har ansvaret?". Vi er så heldige å få besøk av statssekretær i LMD, Ola T. Heggem i...

Hefte med informasjon om jordvern

07.06.06. Jordvernforeningen i Vestfold utga i 2001 et informasjonshefte om jordvern. Innholdet i heftet er fortsatt like aktuelt som når det ble laget. Her finner du nyttig informasjon om følgende...

Årsmøte i Jordvernforeningen 2009

20.03.09. Protokoll fra årsmøtet i Jordvernforeningen som ble avholdt onsdag 18. mars 2009 kan lastes ned her.  [ Les mer... ]...

Regionalt miljøprogram (RMP) omfatter tiltak i kulturlandskapet

12.10.11. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen gir hvert år ut en veileder i tilknytning til tilskuddsordningen for det regionale miljøprogrammet (RMP). Denne tilskuddsordningen omfatter idag ulike tiltak mot forurensing og ulike tiltak i...