Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Jorda og vårt daglige brød – bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Krav om langt strengere jordvernmål

Sist uke arrangerte Stortingets Næringskomite høring om regjeringens forslag til ny Jordvernstrategi. Jordvern Oslo og Akershus hadde levert inn en høringsuttalelse i samråd med de andre...

MDG vil merke boliger som er bygget på matjord

I går lanserte Miljøpartiet de Grønne idéen om en merkeordning så folk skal vite om boligen de kjøper er bygd på matjord. -Håpet er at huskjøperen skal...

Årets miljøpris til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er tildelt Vestfold Venstres Miljøpris 2015. Overrekkelsen fant sted på FNs Miljødag 5. juni under et arrangement på Cafe Gul i Horten. De fremmøtte fikk...

Skuffende jordvernstrategi – Stortinget har utsatt behandlingen til høsten

H og FrP leverer en tannløs jordvernstrategi uten nye virkemidler og med en målsetting om å bygge ned 1000 daa mer matjord enn hva som ble bygd ned i fjor! De...

Generell, upresis og svært lite konkrete tiltak – utsatt behandling

Regjeringens jordvernstrategi er generell, upresis og svært lite konkret på tiltak og virkemidler. Den er til lite hjelp for kommuner og fylker, og gir ingen forventningsavklaring, slik det blant annet...

Jordvern Oslo og Akershus stiftet

Jordvern Oslo og Akershus ble stiftet 26. februar 2015. Interimstyret håper på oppslutning fra mange som ser at å ta vare på matjorda er en samfunnssak – ikke bare en...

Jordvern på politikkseminar

AgriAnalyse arrangerte onsdag 26.august politikkseminar Norske arealer, bruk og vern – Kommunale dilemma på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret var et ledd i markeringen av FNs internasjonale jordår 2015 og...

2015 er det internasjonale jordåret

FN har erklært at 2015 skal være Det internasjonale jordåret. Målet med Det internasjonale jordåret er å øke bevisstheten om jordsmonnets betydning og å sette fokus...

-Bra at næringskomitéen er opptatt av matjorda!

Leder i Jordvern Vestfold, Vidar P. Andresen, er glad for at Næringskomitéen igjen påpeker at regjeringen må utarbeide en helhetlig jordvernstrategi. Dette kom nemlig fram da komitéen i...

Vinne hjerter for jordvern

17.04.12. Fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF) fikk plutselig en hatt ekstra da Jordvernforeningen i Vestfold mandag kveld arrangerte åpent jordvernmøte. Han var utfordret til å si litt om hvordan Fylkeskommunen oppfatter "jordverntemperaturen" ute i fylket i arbeidet...

Sjekkliste for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner

13.04.10. Kommunene er anbefalt å ta denne sjekklisten aktivt i bruk i saksbehandlingen, fra tidlig varslingsfase, gjennom planens utarbeidelse og fremleggelse til høring. Fylkesmannen anbefaler også at kommunene bruker denne sjekklisten overfor...

Forslag om vernehjemmel for den beste matjorda

20.10.09. Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til hjemmel for varig vern av den beste matjorda på høring. Dette vil gi muligheter for varig sikring av arealer med viktige jordressurser...

Forsvarssjefen ønsker bedre matberedskap

Forsvarssjef Harald Sunde tar til orde for å bringe tilbake norske beredskapslagre for korn, slik at vi er bedre rustet i møte med en eventuell global...

Buskeruds landareal

Buskerud er som et Norge i miniatyr. Fylket strekker seg fra Oslofjordens vestside opp til sentrale fjellområder. Fylket har kystlinjer, byområder, daler, skogsområder og fjell og grense til hele åtte andre fylker. 4,4% er...

Norsk landbruk og matproduksjon angår alle

04.09.12. Valgene som blir tatt i din kommune framover får direkte betydning for om dine barn og barnebarns barn kan sette norskprodusert mat på bordet i framtida, skriver Liselotte Aune...

Når skal et tiltak konsekvensutredes ?

13.04.10 Du kan følge denne linken til forskrift om konsekvensutredninger som angir hvilke tilfeller som skal konsekvensutredes og hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres.   Som hovedregel skal større omdisponeringer av landbruks-, natur- og...

Hovedtyngden av nedbygging av dyrket mark som spredt utbygging

01.03.07. En undersøkelse som Norsk institutt for by- og regionforskning har gjort sammen med Statistisk sentralbyrå viser at hovedtyngden av byggingen på jordbruksarealer skjer som spredt utbygging, mens bare fjerdedel...

Listhaugs nye jordvernkurs?

I går kom det frem at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) har bestemt at drøyt 1000 mål dyrket mark i Trondheim skal bygges ned samtidig...