Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Ny strategi for å bevare jorda i Oslo og Akershus

20.08.04. Årlig omdisponeres betydelige landbruksarealer i Oslo og Akershus. Nye strategier i landbruket skal motvirke nedbygging av dyrka jord i fylket. Les mer...

Se byene vokse

Gamle flybilder viser hvordan byene har spist opp dyrket jord de siste femti åra. Nye kart på nett viser hvor den dyrkbare jorda er. Se en...

Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark

Her finner du kontaktinformasjon til jordvernalliansen og medlemmene i arbeidsutvalget. ...

Vil verne jordas produksjonspotensiale

23.04.08. Landbruks- og matminister Terje Riis Johansen varslet under jordvernkonferansen i Moss at han er positiv til en hjemmel for vern av viktige jordressurser. Han sa at det er vern...

Vi har et faglig ansvar for å sikre matjorda

Maria Svaland fra arkitektfirmaet Snøhetta var tydelig på at de har et faglig ansvar for å ta hensyn til matjorda da hun var en av innlederne...

Rolf Berg og Anne Berit Finden nye styremedlemmer i Jordvernforeningen

30.03.08. Årsmøtet i Jordvernforeningen valgte Anne Berit Finden, Holmestrand og Rolf Berg, Horten inn i styret. Olav Nordheim, Hedrum ble gjenvalgt som leder. Nordheim fikk blomster og rosende ord for sin...

Vil ha stortingsmelding om jordvern

09.02.06. En egen Stortingsmelding om jordvern og arealbruk. Det foreslo Norges Bondelag i møte med samferdselsminister Liv Signe Navarsete torsdag der Bondelaget også la fram en egen liste over forslag...

En stor seier for jordvernet!

En samlet næringskomité på Stortinget ble før påske enige om at det skal utarbeides en strategi for å styrke jordvernet. Det var Venstre som fremmet forslaget og NRK har hatt intervju med en fornøyd...

1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD – I ALL TID!

1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD - I ALL TID!   En kvadratmeter av vår...

Rolf Kristian Johnsen nyvalgt leder i Jordvernforeningen

07.04.06. Rolf Johnsen fra Re ble valgt til ny leder i Jordvernforeningen i Vestfold etter Håkon Rinde, Sande, som hadde frasagt seg gjenvalg. Årsmøtet valgte også Håkon Fæste fra Holmestrand...

Takstmenn og matjord-venner frykter økt nedbygging med blåblå regjering

Både takstmann Erling Riis fra Sandefjord og jordvernforeningene i Rogaland og Vestfold frykter at varslede endringer fra den blåblå regjeringen vil føre til at matjord blir et investeringsobjekt...

Årsmøte 4.april 2006

23.05.06. Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold ble avholdt på Gullkrona, Statens Park, den 4. april. Møtet ble avholdt i etterkant av det åpne møtet hvor Oskar Puschmann holdt foredrag og...

Vil kjempe for grønnsakjorda på Seierstad

12.07.06. Det går ikke an å ta den flotte dyrkede marka, mener en av grunneierne, Hans Johan Kvist, og forpakter Erik Seierstad. Begge vil gjøre alt de kan for at det...

Næringskomitéen påpeker på nytt behovet for jordvernstrategi

Næringskomitéen på Stortinget benyttet igjen anledningen til å be regjeringen lage en helhetlig jordvernstrategi da de i går behandlet årets jordbruksoppgjør. De er særlig bekymret for omdisponering av den beste...

En allianse av ulike organisasjoner

Jordvernalliansen i Hedmark består av 11 organsiasjoner, men vi kan gjerne bli flere! Hvis interessert - ta kontakt! ...

Vil ha bedre tall for nedbygging av dyrket mark

16.01.07. Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet vil ha bedre tall for nedbygging av dyrka jord.- Kommunene har et stort ansvar, både for å sikre reduksjon i omdisponering...

Velkommen til åpent jordvernmøte i Melsomvik 26. mars!

Onsdag 26. mars kl 18 ønsker Jordvern Vestfold velkommen til åpent møte om Matproduksjon - en viktig del av vår totale beredskap! i lokalene til Nestor...

Protokoll fra årsmøtet 26. mars 2008

30.03.08. Årsmøtet i Jordvernforeningen valgte Anne Berit Finden, Holmestrand og Rolf Berg, Horten inn i styret. Olav Nordheim, Hedrum ble gjenvalgt som leder. Nordheim fikk blomster og rosende ord for...

Grådige matjordslukere

19.03.08. Jordvernforeningen mener at matjord skal brukes til å produsere mat på. Nedbygd jord i Vestfold kan i svært liten grad erstattes av nydyrking, men betyr økt import, mindre verdiskaping...

Jordverndebatt under Arendalsuka 13. august kl 15

Naturviterne inviterer til politisk debatt om betydningen av jordvern i dag på Arendalsuka: Er vern av matjord en samfunnssak eller en snever interesse for de få?...