Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Vil ha bedre tall for nedbygging av dyrket mark

16.01.07. Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet vil ha bedre tall for nedbygging av dyrka jord.- Kommunene har et stort ansvar, både for å sikre reduksjon i omdisponering...

Velkommen til åpent jordvernmøte i Melsomvik 26. mars!

Onsdag 26. mars kl 18 ønsker Jordvern Vestfold velkommen til åpent møte om Matproduksjon - en viktig del av vår totale beredskap! i lokalene til Nestor...

Protokoll fra årsmøtet 26. mars 2008

30.03.08. Årsmøtet i Jordvernforeningen valgte Anne Berit Finden, Holmestrand og Rolf Berg, Horten inn i styret. Olav Nordheim, Hedrum ble gjenvalgt som leder. Nordheim fikk blomster og rosende ord for...

Grådige matjordslukere

19.03.08. Jordvernforeningen mener at matjord skal brukes til å produsere mat på. Nedbygd jord i Vestfold kan i svært liten grad erstattes av nydyrking, men betyr økt import, mindre verdiskaping...

Jordverndebatt under Arendalsuka 13. august kl 15

Naturviterne inviterer til politisk debatt om betydningen av jordvern i dag på Arendalsuka: Er vern av matjord en samfunnssak eller en snever interesse for de få?...

Hedmark er et viktig jordbruksfylke

Hedmark er landets største jordbruksfylke, målt i antall dekar dyrket jord. I 2015 hadde Hedmark drøyt 1 million dekar i drift.   ...

Vi må ta vare på de knappe jordarealene vi har

18.07.07. - Jorda er avgjørende for matproduksjon, karbonbinding og vannkvalitet. Det tar 10.000 år å bygge opp et matjordlag på 10 cm. Det er all grunn til å ta vare...

Summen av alle små vedtak…

Jordvern Vestfold er i anledning FNs internasjonale år for matjorda blitt intervjuet av ØstlandsPosten. Intervjuet er gjengitt i flere vestfoldaviser. -Det er mange som prinsippielt er for...

Jordvern handler om politisk bevisshet og handlingsvilje

10.11.08. - Jordvern handler om politisk bevisshet og handlingsvilje, sa Nils Henning Hontvedt på Gjennestad torsdag kveld. Hontvedt, som er ordfører i Horten og leder i KS i Vestfold, innrømmet at han...

Bondelaget og Jordvernforeningen krever at krematorieplanene stoppes

30.11.06. Ekstremt aktiv kvikkleire i grunnen kan stoppe planene om nytt krematorium på Seierstad, samtidig som bondelagene og Jordvernforeningen ber om at planene legges på hylla. Les i ØP...

Hvor sårbare er vi som nasjon?

Vi importerer stadig mer mat fra land som ligger an til å bli hardt rammet av klimaendringene. For å finne ut om Norge er forberedt på tøffere tider arrangerte Norsk...

Matjord – en verdifull ressurs

1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD - I ALL TID!En kvadratmeter av vår gode matjord gir over en halv kilo mathvete. Det gir nok mel til ett brød! Matjord tilsvarende...

Vil ha vernebestemmelse for dyrka jord

22.04.08. Jordvern: For å få et sterkere jordvern vil landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen: - Innføre lovhjemmel for vern av jordressurser.- Lage nye rikspolitiske retningslinjer for jordvern.- Følge opp kommunenes praksis...

Velkommen til møte om dialog og jordvern 24.mars

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole i Stokke tirsdag 24.mars. Dag Jørund Lønning kommer fra dialogforumet Jærsmiå i Rogaland og innleder rundt deres erfaringer med dialog...

Det er kirkens sak å engasjere seg i jordvern

22.03.09. Biskop i Tunsberg Laila Riksaasen Dahl målbandt de 60 frammøtte på jordvernmøtet på Gjennestad denne uka. Biskopen som også tidligere har vist sitt engasjement i forhold til spørsmål om klima og...

Arbeidsgruppen har avgitt rapport om jordvern til landbruksministeren – anbefaler å flytte avgjørelsesmyndighet tilbake til regionalt nivå

09.01.08. Landbruksdirektør Jon Ola Syrstad i Rogaland advarer om at målsettingen om å halvere nedbyggingen av dyrka mark innen 2010, ser ut til å være i trøbbel. Gjennomsnittlig har 11.400...

Internasjonal jordvernmarkering på Vestby

I familielandbrukets år og på verdens matvaredag 16.oktober aksjonerte flere organisasjon i solidaritet med De Jordløse i Brasil. Hvert mål matjord vi legger ned i Norge må...

-Ikke nedbygging av Skjærsnesjordene så lenge jeg er ordfører!

19.01.12. –Det blir ingen Brunstad-utvidelse på landbruksarealet på Skjærsnes så lenge jeg er ordfører. Erlend Larsen (H) fikk applaus fra en fullstappet kommunestyresal da han kom med dette utsagnet på...

Lokalt sjølstyre – en trussel for jordvernet ? Åpent møte 6. november

28.10.08. Jordvernforeningen i Vestfold og Naturvernforbundet i Vestfold inviterer til åpent møte torsdag 6. november kl. 19.00. på Gjennestad Gartnerskole. Møtet setter fokus på at kommunene har fått overført myndighet til...

“Landbrukets kulturlandskap i endring”- åpent møte Statens Park, Tønsberg, 4. april

27.03.06. Oskar Puschmann fra Nijos er kjent for sine bildeserier fra Norges kulturlandskap. Tirsdag 4. april kl. 19.00 kommer Puschmann til Gullkrona, Statens Park, i Tønsberg for å holde foredrag og vise...