Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Hvorfor utarbeide kart over “Kjerneområde landbruk” ?

07.06.06. Med ”kjerneområde landbruk” menes de arealene i kommunen som er viktige for matproduksjon og opprettholdelse av jordbrukets kulturlandskap. Kartet som viser kjerneområder for landbruk skal være enkelt å forstå...

Årsmøte i Jordvernforeningen 2010 – lederskifte

16.04.10. Jordvernforeningen i Vestfold avholdt sitt årsmøte i går kveld. Foreningens engasjerte leder i flere år, Olav Nordheim, takket for seg. Nestleder Rolf Berg ble valgt til ny leder. Protokoll Årsmøte...

Nettportal for kulturlandskapet i Norge

06.12.06. Norsk kulturarv har overteke nettportalen www.kulturlandskap.net. Nettstaden er utvikla av Fylkesmannen i Telemark og skal samordne innsamling og formidling av fagstoff om kulturlandskap. Norsk Kulturarv har som mål å vidareutvikle...

Jordverndebatt under Arendalsuka 13. august kl 15

Naturviterne inviterer til politisk debatt om betydningen av jordvern i dag på Arendalsuka: Er vern av matjord en samfunnssak eller en snever interesse for de få?...

Midtfelt Øvre (Hedmark)

Midtfelt Øvre (Hedmark) Dette feltet viser ikke overskrift... ...

Norges Bondelag med egen jordvernstrategi

29.06.11. Denne uken hadde Jordvernforeningen i Vestfold og Vestfold Bondelag besøk av Mina Mjærum Johansen fra Norges Bondelag. Hun har fått ansvaret for å utarbeide en jordvernstrategi for Norges Bondelag og ønsket å høre...

Hefte med informasjon om jordvern

07.06.06. Jordvernforeningen i Vestfold utga i 2001 et informasjonshefte om jordvern. Innholdet i heftet er fortsatt like aktuelt som når det ble laget. Her finner du nyttig informasjon om følgende...

Årsmøte i Jordvernforeningen 2009

20.03.09. Protokoll fra årsmøtet i Jordvernforeningen som ble avholdt onsdag 18. mars 2009 kan lastes ned her.  [ Les mer... ]...

Regionalt miljøprogram (RMP) omfatter tiltak i kulturlandskapet

12.10.11. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen gir hvert år ut en veileder i tilknytning til tilskuddsordningen for det regionale miljøprogrammet (RMP). Denne tilskuddsordningen omfatter idag ulike tiltak mot forurensing og ulike tiltak i...

Hvor sårbare er vi som nasjon?

Vi importerer stadig mer mat fra land som ligger an til å bli hardt rammet av klimaendringene. For å finne ut om Norge er forberedt på tøffere tider arrangerte Norsk...

Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark

Her finner du kontaktinformasjon til jordvernalliansen og medlemmene i arbeidsutvalget. ...

Vestfold er representert i nasjonal jordverngruppe

30.08.11.  Rådgiver Amund Kind i Vestfold Bondelag skal delta i ei prosjektgruppe oppnevnt av styret i Norges Bondelag.  Gruppa skal innen 1. februar 2012 legge fram et forslag til hvilke grep...

Matjorda forsvinner – Kan vi gjøre noe med det ? Åpent møte 18. mars

09.03.09. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole, møterom Nord, onsdag 18. mars kl. 19.00. Fra programmet nevnes: Fakta fra Vestfold. v/Landbruksdirektør Olav Sandlund. Regjeringas jordvernpolitikk. Hvordan nå halveringsmålet innen...

Fra prinsipp-programmet til Norges Bondelag

07.06.06. "Plan- og bygningslova må styrkjast som verktøy i vern av matjord, og fylkesdelplanar for arealbruk må gjerast rettsleg bindande. Det bør innførast rikspolitiske retningslinjer for vern av dyrka  mark"....

Økende aktivitet i utvalgte kulturlandskap i jordbruket

12.10.11. Det utvalgte kulturlandskapet i Vestfold dekker hele skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme og grensene samsvarer i stor grad med Ormø – Færder landskapsvernområde, og er ett av 22...

Internasjonal jordvernmarkering på Vestby

I familielandbrukets år og på verdens matvaredag 16.oktober aksjonerte flere organisasjon i solidaritet med De Jordløse i Brasil. Hvert mål matjord vi legger ned i Norge må...

1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD – I ALL TID!

1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD - I ALL TID!   En kvadratmeter av vår...

-Ikke nedbygging av Skjærsnesjordene så lenge jeg er ordfører!

19.01.12. –Det blir ingen Brunstad-utvidelse på landbruksarealet på Skjærsnes så lenge jeg er ordfører. Erlend Larsen (H) fikk applaus fra en fullstappet kommunestyresal da han kom med dette utsagnet på...

Lokalt sjølstyre – en trussel for jordvernet ? Åpent møte 6. november

28.10.08. Jordvernforeningen i Vestfold og Naturvernforbundet i Vestfold inviterer til åpent møte torsdag 6. november kl. 19.00. på Gjennestad Gartnerskole. Møtet setter fokus på at kommunene har fått overført myndighet til...

“Landbrukets kulturlandskap i endring”- åpent møte Statens Park, Tønsberg, 4. april

27.03.06. Oskar Puschmann fra Nijos er kjent for sine bildeserier fra Norges kulturlandskap. Tirsdag 4. april kl. 19.00 kommer Puschmann til Gullkrona, Statens Park, i Tønsberg for å holde foredrag og vise...