Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Jordvernsak i Horten til Sivilombudsmannen

Jordvern Vestfold er svært kritiske til etablering av næringsareal på Kopstad. Både prosessen som har ledet til vedtatt nedbygging og selve vedtaket. Nå er saken sendt...

Årets Jordvernpris i Vestfold til KHV og Horten kommune

Jordvern Vestfold har delt ut Årets Jordvernpris 2017 til Knutepunkt Horten Vest (KHV) og Horten kommune for deres innsats til beste for matjord i forbindelse med valg...

Årsmøte i Jordvern Vestfold 6.april

Årsmøte i Jordvern Vestfold avholdes umiddelbart etter det åpne møtet torsdag 6. april i Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, ca kl 20.30. Årsmøtepapirer kan lastes ned under "les mer" etter hvert som de...

Åpent møte 6. april – Kan smart sentrumsutvikling redde matjord og kommuneøkonomi?

Jordvern Vestfold inviterer til møte på Gjennestad gartnerskole 6. april kl 18.00. Alle er velkommen og tema bør være særlig interessant for lokalpolitikere, rådmenn og arealplanleggere som kan få tips...

CIVITAS anbefaler ny parallell kanalbru

I går lanserte CIVITAS sin vurdering av ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg etter oppdrag fra Naturvernforbundet og Jordvern Vestfold. De anbefaler alternativet med parallell kanalbru...

Alternativ for Bypakke Tønsberg lanseres onsdag 1.feb

Jordvern Vestfold og Naturvernforbundet i Vestfold har spurt CIVITAS, som er et velrennomert konsulent firma innen byutvikling, miljø og samfunssplanlegging; Finnes det løsninger for...

Ros til kommune og fylkesmann om tilbakeføring av gammel jernbane

Jordvernalliansen i Hedmark roser Stange kommune og Fylkesmannen i Hedmark for å kreve at etterbruk av gammel jernbane skal avklares før reguleringsplaner for traseen kan godkjennes.  ...

JORDVERNDAG PÅ TINGVOLL

Mandag 5. desember kl. 11.00–16.00 arrangeres det i anledning Verdens Jordverndag åpen temadag om jordvern på Tingvoll Fjordstuer. Bidragsytere er fagfolk på jord, arealforvaltning, landbruk og...

Stappfullt og god temperatur på jordvernmøte

Det måtte gledelig nok settes inn ekstrastoler for å få plass til alle da Jordvern Vestfold i går arrangerte møte på Gjennestad om hva som faktisk...

Refrat: Dag Jørund Lønning foredrag i Jordvernforeininga i Bømlo!

Jordvernforeininga i Bømlo har hatt professor Dag Jørund Lønning som foredragshaldar om tema, "Kvifor jordvern?". Lønning er landets første professor i nyskaping og bygdeutvikling, og tildagleg...

Vellykket årsmøte i jordvernalliansen

Jordvernalliansen i Hedmark holdt årsmøte mandag 31. oktober. Det ble et godt møte preget av givende idemyldring og diskusjoner. ...

Jordvern Vestfold møtte Sandefjord kommune

Jordvern Vestfold føler ofte at våre høringsuttalelser "blir borte" i haugen av innkomne uttalelser. Nå ønsker vi å komme i mer direkte dialog med planmyndighetene og inviterte oss derfor...

Nytt Jordvern Norge?

Denne uka var de regionale jordvernforeningene og -alliansene samlet i Oslo for å utveksle erfaringer. Flere fylkeslag fra Norges Bondelag deltok også og de kunne fortelle om flere regionale jordvernforeninger i...

Hvorfor så overrasket, Petter Berg?

At ordfører Petter Berg er skuffet over å ikke få bygge ned dyrkbar jord på Barkåker Syd er greit, men at han er overrasket er vanskelig...

Bonde i Bømlo i kamp mot kommunen – får fylkesveg rett gjennom tomta

Les NRK Hordaland sin rapportasje om gartneriet som står i fare for å leggje ned pga ny veg planlegges inn til gartneriet. ...

Ingen utbygging av Barkåker Syd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lar ikke Tønsberg kommune få bygge ut "Barkåker syd". Hensynet til vern av den dyrkbare jorda og kulturlandskapet rundt Jarlsberg veier tyngst. -Fornuftig og...

Jordvern i partiprogrammene?

Flere partier har nå offentliggjort sitt førsteutkast til partiprogram før Stortingsvalget i 2017. De regionale jordvernforeningene har sendt innspill til alle partier og følger med på...

Leverte tydelige høringsuttalelser i dobbeltsporssaken

Jordvernalliansen i Hedmark har levert tre høringsuttalelser til Jernbaneverket i forbindelse med planlegging av dobbeltspors jernbane gjennom Stange, Hamar og Ringsaker. Les de tre høringsuttalelsene her. ...

Felles jordvernuttalelse til nasjonal transportplan

Arbeidet med ny nasjonal transportplan (NTP) er i gang. Alle landets jordvernforeninger og -allianser ber i en fellesuttalelse om at Samferdselsdepartementet tar hensyn til innstrammet jordvernmål og at det defineres nye og offensive virkemidler...

Viktig film om verdifulle landskap i Bømlo

Jordvernforeininga i Bømlo, har laga ein ny film om vegvala i Bømlopakken, også i dette høve med fokus Sakseide. Kostbare kulturlandskap med sjeldant biologiskmangfald er i...