Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Nå er vi smartere!

Sist uke bidro Jordvernforeningen i Telemark, Jordvernalliansen i Buskerud og Jordvern Vestfold under kurset Smartere påvirkning og arealforvaltning (les mer her). Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde...

Jordvenner møtte Stortinget

Til sammen 20 organisasjoner og regionale jordvernforeninger og -allianser fra hele landet overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda til lederen av Stortingets næringskomite, Geir...

Filmer fra Bømlo

Filmer fra Bømlo - Konsekvensar av vegtraséen Sakseide -Ekornsæter - Fylling eller bru? Sakseid - Hestaneset ...

Positivt om jernbane og jordvern

Jordvern Vestfold siktet høyt, men traff godt da de sist uke inviterte til jakten på den gode løsningen for både InterCity og hensynet til matjorda. En...

Gledelige nyheter på årsmøtet: Fylkeskommunen strammer jordvern-grepet

På årsmøtet i Jordvernalliansen i Hedmark 31.10.17 kunngjorde fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen at Hedmark fylkeskommune vil gå høyere på banen i jordvernsaker enn hva som hittil har...

LO går inn i arbeidsutvalget i Jordvernalliansen

Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag) og Lars Mæhlum (Naturvernforbundet) fortsetter i arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark. Etter årsmøtet 31.10.17 er Odd Erik Kokkin fra LO i Hedmark ny person inn....

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid – Hestaneset

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt...

Styret i Jordvernforeininga i Bømlo

Interminstyret frå 2015 vart samrøystes vald til det fyrste ordinære styret:  ...

Film: Konsekvensar av Vegtraseén Sakseide – Ekornsæter Bømlo

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt...

Nasjonal jordvernpris til Vestfold

Vestfold Fylkeskommune er tildelt Nasjonal jordvernpris for sitt arbeid med vern av matjordareal i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Nasjonal jordvernpris er et tiltak i Regjeringens...

Velkommen til åpent jordvernmøte 1.november!

" Jakten på den gode løsningen! - Ny InterCity og hensynet til matjorda" er tema som tas opp når Jordvern Vestfold inviterer til åpent jordvernmøte i...

Til kamp for matjorda på Vien

Store matjordarealer står på spill når Hamars politikere skal vedta ny kommuneplan. Vien gård må bestå til jordbruksdrift, og Jordvernalliansen i Hedmark har allerede vært i...

Gratulerer med dagen!

I dag, 25.august 2017, er det nøyaktig 20 år siden Einar Sissener inviterte til oppstartsmøte for Jordvernforeningen i Vestfold. Det markeres med helsides annonse i flere...

Boligbygging på dyrka jord på Torød

I et innlegg i TB sist uke tar Sigbjørn Fjærvoll et oppgjør med "gamle synder" - er det riktig at matjord som har ligget ubenyttete som...

Ny kunnskap om faktisk nedbygging av matjord

Et samarbeid mellom SSB og NIBIO har nå gjort det mulig å legge fram tall som viser faktisk nedbygging og bruksendring av jordbruksareal de siste ti årene. Hvert år i...

Bygging på matjord – ressursbruk på krita! Nasjonal jordvernkonferanse 7. juni

Jordvernforeningenen i Norge, NIBIO og Norges Bondelag inviterer til nasjonal jordvernkonferanse i Oslo 7. juni! Vi får innblikk i internasjonalt jordvernarbeid, landbruks- og matministeren kommer, Bane Nor...

Jordvern Nordland stiftes 1.juni

Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, 4H Nordland og Framtiden i våre hender Bodø inviterer til møte for å stifte en felles forening som skal arbeide...

Sigbjørn Fjærvoll ble gjenvalgt

Årsmøte i Jordvern Vestfold ble arrangert like etter det åpne jordvernmøtet og ble gjennomført uten dramatikk :) Årsmeldingen og diskusjonen rundt arbeidsplanen viser at foreningen er aktiv. Sigbjørn Fjærvoll ble...

Ja, smart sentrumsutvikling kan redde både kommuneøkonomi og matjorda!

Dette må kunne sies å være konklusjonen etter at Michael Fuller-Gee (sjefsarkitekt i Arendal), Geir Viksand (rådmann i Tønsberg) og Hans Hilding Hønsvall (utvalgsleder og fylkespolitiker, KrF) delte sine...

Dialogmøter med kommuner

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. For å skape større bevissthet rundt jordvern og...