Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Bondelaget og Jordvernforeningen krever at krematorieplanene stoppes

30.11.06. Ekstremt aktiv kvikkleire i grunnen kan stoppe planene om nytt krematorium på Seierstad, samtidig som bondelagene og Jordvernforeningen ber om at planene legges på hylla. Les i ØP...

Hvor sårbare er vi som nasjon?

Vi importerer stadig mer mat fra land som ligger an til å bli hardt rammet av klimaendringene. For å finne ut om Norge er forberedt på tøffere tider arrangerte Norsk...

Matjord – en verdifull ressurs

1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD - I ALL TID!En kvadratmeter av vår gode matjord gir over en halv kilo mathvete. Det gir nok mel til ett brød! Matjord tilsvarende...

Vil ha vernebestemmelse for dyrka jord

22.04.08. Jordvern: For å få et sterkere jordvern vil landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen: - Innføre lovhjemmel for vern av jordressurser.- Lage nye rikspolitiske retningslinjer for jordvern.- Følge opp kommunenes praksis...

Velkommen til møte om dialog og jordvern 24.mars

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole i Stokke tirsdag 24.mars. Dag Jørund Lønning kommer fra dialogforumet Jærsmiå i Rogaland og innleder rundt deres erfaringer med dialog...

Det er kirkens sak å engasjere seg i jordvern

22.03.09. Biskop i Tunsberg Laila Riksaasen Dahl målbandt de 60 frammøtte på jordvernmøtet på Gjennestad denne uka. Biskopen som også tidligere har vist sitt engasjement i forhold til spørsmål om klima og...

Arbeidsgruppen har avgitt rapport om jordvern til landbruksministeren – anbefaler å flytte avgjørelsesmyndighet tilbake til regionalt nivå

09.01.08. Landbruksdirektør Jon Ola Syrstad i Rogaland advarer om at målsettingen om å halvere nedbyggingen av dyrka mark innen 2010, ser ut til å være i trøbbel. Gjennomsnittlig har 11.400...

Internasjonal jordvernmarkering på Vestby

I familielandbrukets år og på verdens matvaredag 16.oktober aksjonerte flere organisasjon i solidaritet med De Jordløse i Brasil. Hvert mål matjord vi legger ned i Norge må...

Ytterligere 24 daa dyrket mark planlegges bygget ned i Hof

22.02.10 Det er varslet oppstart av reguleringplanarbeid for boligbygging på Kolstadjordet i Hof. Dette berører 24 da dyrka mark. Jordvernforeningen kjenner til at det fra før finnes ca 200 regulerte boligtomter i Hof...

Hvorfor utarbeide kart over “Kjerneområde landbruk” ?

07.06.06. Med ”kjerneområde landbruk” menes de arealene i kommunen som er viktige for matproduksjon og opprettholdelse av jordbrukets kulturlandskap. Kartet som viser kjerneområder for landbruk skal være enkelt å forstå...

Årsmøte i Jordvernforeningen 2010 – lederskifte

16.04.10. Jordvernforeningen i Vestfold avholdt sitt årsmøte i går kveld. Foreningens engasjerte leder i flere år, Olav Nordheim, takket for seg. Nestleder Rolf Berg ble valgt til ny leder. Protokoll Årsmøte...

Nettportal for kulturlandskapet i Norge

06.12.06. Norsk kulturarv har overteke nettportalen www.kulturlandskap.net. Nettstaden er utvikla av Fylkesmannen i Telemark og skal samordne innsamling og formidling av fagstoff om kulturlandskap. Norsk Kulturarv har som mål å vidareutvikle...

Jordvernallianse i Oslo og Akershus? Møte 11.desember

Onsdag 11.desember inviteres matjordvenner i Oslo og Akershus til møte i Lillestrøm. Målet er å få dannet en jordvernallianse i Oslo og Akershus. Det blir innledninger fra både ungdom,...

Åpent møte 15. april. Statssekretær Ola T Heggem kommer – kommer du?

08.04.10. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte under temaet "Jordvern - hvem har ansvaret?". Vi er så heldige å få besøk av statssekretær i LMD, Ola T. Heggem i...

Hefte med informasjon om jordvern

07.06.06. Jordvernforeningen i Vestfold utga i 2001 et informasjonshefte om jordvern. Innholdet i heftet er fortsatt like aktuelt som når det ble laget. Her finner du nyttig informasjon om følgende...

Årsmøte i Jordvernforeningen 2009

20.03.09. Protokoll fra årsmøtet i Jordvernforeningen som ble avholdt onsdag 18. mars 2009 kan lastes ned her.  [ Les mer... ]...

Regionalt miljøprogram (RMP) omfatter tiltak i kulturlandskapet

12.10.11. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen gir hvert år ut en veileder i tilknytning til tilskuddsordningen for det regionale miljøprogrammet (RMP). Denne tilskuddsordningen omfatter idag ulike tiltak mot forurensing og ulike tiltak i...

Interimstyre i Oslo og Akershus Jordvernallianse på plass

Før jul ble det avholdt et oppstartmøte for ny jordvernallianse i Oslo og Akershus. Etter mange gode innlegg og diskusjoner ble det dannet et interimstyre som...

Aksjonsgruppe i fakkeltog: – Vi vil ha jord og skog!

22.01.11. Den store boligutbyggingen, ny fylkesvei og nytt næringssenter på Borgheim vekker nå stor motstand blant innbyggerne. En egen aksjonsgruppe er dannet og de møtte ordfører og administrasjon i Nøtterøy...

Matjorda forsvinner – Kan vi gjøre noe med det ? Åpent møte 18. mars

09.03.09. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole, møterom Nord, onsdag 18. mars kl. 19.00. Fra programmet nevnes: Fakta fra Vestfold. v/Landbruksdirektør Olav Sandlund. Regjeringas jordvernpolitikk. Hvordan nå halveringsmålet innen...