Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Jordvernallianse i Oslo og Akershus? Møte 11.desember

Onsdag 11.desember inviteres matjordvenner i Oslo og Akershus til møte i Lillestrøm. Målet er å få dannet en jordvernallianse i Oslo og Akershus. Det blir innledninger fra både ungdom,...

Åpent møte 15. april. Statssekretær Ola T Heggem kommer – kommer du?

08.04.10. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte under temaet "Jordvern - hvem har ansvaret?". Vi er så heldige å få besøk av statssekretær i LMD, Ola T. Heggem i...

Hefte med informasjon om jordvern

07.06.06. Jordvernforeningen i Vestfold utga i 2001 et informasjonshefte om jordvern. Innholdet i heftet er fortsatt like aktuelt som når det ble laget. Her finner du nyttig informasjon om følgende...

Årsmøte i Jordvernforeningen 2009

20.03.09. Protokoll fra årsmøtet i Jordvernforeningen som ble avholdt onsdag 18. mars 2009 kan lastes ned her.  [ Les mer... ]...

Regionalt miljøprogram (RMP) omfatter tiltak i kulturlandskapet

12.10.11. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen gir hvert år ut en veileder i tilknytning til tilskuddsordningen for det regionale miljøprogrammet (RMP). Denne tilskuddsordningen omfatter idag ulike tiltak mot forurensing og ulike tiltak i...

Interimstyre i Oslo og Akershus Jordvernallianse på plass

Før jul ble det avholdt et oppstartmøte for ny jordvernallianse i Oslo og Akershus. Etter mange gode innlegg og diskusjoner ble det dannet et interimstyre som...

Aksjonsgruppe i fakkeltog: – Vi vil ha jord og skog!

22.01.11. Den store boligutbyggingen, ny fylkesvei og nytt næringssenter på Borgheim vekker nå stor motstand blant innbyggerne. En egen aksjonsgruppe er dannet og de møtte ordfører og administrasjon i Nøtterøy...

Matjorda forsvinner – Kan vi gjøre noe med det ? Åpent møte 18. mars

09.03.09. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole, møterom Nord, onsdag 18. mars kl. 19.00. Fra programmet nevnes: Fakta fra Vestfold. v/Landbruksdirektør Olav Sandlund. Regjeringas jordvernpolitikk. Hvordan nå halveringsmålet innen...

Fra prinsipp-programmet til Norges Bondelag

07.06.06. "Plan- og bygningslova må styrkjast som verktøy i vern av matjord, og fylkesdelplanar for arealbruk må gjerast rettsleg bindande. Det bør innførast rikspolitiske retningslinjer for vern av dyrka  mark"....

Økende aktivitet i utvalgte kulturlandskap i jordbruket

12.10.11. Det utvalgte kulturlandskapet i Vestfold dekker hele skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme og grensene samsvarer i stor grad med Ormø – Færder landskapsvernområde, og er ett av 22...

Kampen om arealene – 5.mars

KS og LMD inviterer til areal- og jordvernkonferansen "Kampen om arealene" i Oslo torsdag 5.mars. Sylvi Listhaug kommer og det blir fokus på ny jordvernstrategi, aktiv planlegging og fortetting med...

Utbygging Borgheim Vest = mindre mat til deg!

21.01.11. Ole Christen Hallesby, landbruksøkonomisk rådgiver og bosatt på Nøtterøy, har latt seg provosere av utbyggingsplanene på Borgheim Vest. Han har satt opp en del regnestykker på hvor mye mindre mat...

Årsmøte i Jordvernforeningen 18. mars

09.03.09. Årsmøte i Jordvernforeningen holdes på Gjennestad Gartnerskole etter det åpne møtet onsdag 18. mars. Behandling av årsmøtesaker, valg og forslag til endring av vedtektene. Saker som ønskes tatt opp sendes styret...

Regjeringen innskjerper jordvernet

22.02.06. I et felles brev til kommuner og fylker innskjerper landbruks- og matministeren og miljøvernministeren jordvernet. Statens landbruksforvaltning får anledning til å fremme innsigelse mot kommunale arealplaner. Les mer...

Den beste jorda er mest utsatt

02.04.08. Norge er et av landene i verden med minst dyrka jord. Jordbruksarealene i Norge utgjør kun 3 % av totalt landareal, mens de i verden forøvrig utgjør 10% av...

Stortinget har vedtatt ny jordvernstrategi

NASJONAL JORDVERNSTRATEGI  Årlig omdisponering av matjord skal reduseres til 4000 daa.   ...

Norges Bondelag med egen jordvernstrategi

29.06.11. Denne uken hadde Jordvernforeningen i Vestfold og Vestfold Bondelag besøk av Mina Mjærum Johansen fra Norges Bondelag. Hun har fått ansvaret for å utarbeide en jordvernstrategi for Norges Bondelag og ønsket å høre...

Hvilke samfunnsinteresser er viktigere enn jordvern ?

12.05.09. Spørsmålet om hvilke samfunnsinteresser som er viktigere enn jordvern var hovedtema for jordvernkonferansen i Sandefjord i slutten av april. Plansjef i Horten, Tore Rolf Lund, sa i sitt innlegg at alle...

Omdisponering av 320 dekar matjord er 320 dekar for mye !

14.06.07. For året 2006 ble det i Vestfold omdisponert 320 dekar dyrka og dyrkbar jord. Jordvernforeningen i Vestfold mener det er 320 dekar for mye skriver foreningens leder Olav Nordheim i...

Tall for omdisponering av dyrket mark i Vestfold

07.06.07. Fylkesmannen i Vestfold har laget en oversikt over avgangen av dyrket mark i de ulike kommuner over flere år. Denne statistikken er fullstendig til og med 2005, og vi...