Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Jernbaneverkets forslag til planprogram

Høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse. Jernbaneverkets forslag til planprogramfor Sørlandsbanen: Gulskogen-Hokksund og Hensettingsanlegg ...

Togtrasé øst? Helt på jordet!

Jordvernalliansen i Hedmark inviterte Hamar-ordfører Einar Busterud ut på jordet på Børstad, og sendte med han et tydelig budskap tilbake: Si nei til østlig alternativ for...

Gammel bane skal bli jordbruksareal

Når gammel jernbane tas ut av bruk, skal Jernbaneverket som hovedregel reetablere banearealet til jordbruksformål der det er relevant. Det slår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fast. I Stange kommune, Bondelaget og...

Skuffet over manglende jordverntiltak

I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2016. -Det er ingenting nytt om jordvern i revidert budsjett, mener Line Henriette Hjemdal (KrF). Det eneste regjeringen...

Meklingsmøte og befaring om Barkåker Syd

Tidligere i vinter sendte Jordvern Vestfold brev til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner angående forestående mekling om nedbygging av dyrkbar jord på Barkåker i Tønsberg. Sist uke ble...

Lederskifte i Jordvern Vestfold

Sigbjørn Fjærvoll tar over som leder i Jordvern Vestfold etter Vidar P. Andresen. Arne Nøkland tar over som nestleder. Nye inn i styret er Per Nikolai...

Årets Matjordpris til NU i Horten og Sandefjord

Jordvern Vestfold delte i går ut Årets Matjordpris 2016. Prisen ble i år delt mellom to verdige vinnere som har mye til felles; Natur og Ungdom i...

Gode spørsmål og konsise svar om oppfølging av ny jordvernstrategi

Jordvern Vestfold satte fokus på oppfølging av ny jordvernstrategi i gårsdagens møte. En stappfull sal utfordret innlederne med gode spørsmål og Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF)...

Grøslandmoen i Flå kommune

Buskerud Jordvernallianse har sendt inn høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Grøslandmoen i Flå kommune. ...

Mange tusen underskrifter for styrket jordvern til Stortinget

I dag kl 09.00 fikk Næringskomitéen overlevert 5000 underskrifter fra oppropet Stopp nedbygging av matjorda nå og 8500 underskrifter fra oppropet Si JA til #styrkjordvernet i Norge  fra Jordvern Oslo og...

Fullsatt sal på møte om matjord og jordflytting

Onsdag kveld ønsket Jordvern Vestfold velkommen til møte på Gjennestad. Ekstra stoler måtte settes fram for å få plass til alle og det var mange lokalpolitikere...

Jordvernallianse dannes i Hedmark

Vi har gjennomført et vellykket oppstartsmøte for å danne en jordvernallianse i Hedmark! skriver Hedmark Bondelag på sin hjemmeside. Elleve organisasjoner innen blant annet naturvern, matforedling,...

En verdig markering med matjorda i fokus

Fredag arrangerte Jordvernforeningene i Norge, Norges Bondelag og NIBIO "Jorda og vårt daglige brød" for å markere FNs jordår 2015 og den internasjonale jorddagen. De fremmøtte fikk...

Jordvern Møre og Romsdal er stiftet

Organisasjonen Jordvern Møre og Romsdal så dagens lys mandag 15. februar da stiftelsesmøte ble holdt på Gjermundnes landbruksskole med 25 deltakere tilstede. Kolbjørn Gaustad fra Eide...

Ny Svelvikvei

Her finner du høringsuttalelse fra Buskerud Jordvernallianse til kommunedelplan med konsekvensutredning for FV 319, Svelvikveien. Les mer her. ...

Ny folder om matjord og jordvern

Jordvernforeningene har fått laget en ny folder hvor det på en enkel og lettfattelig måte forklarer hvorfor det er viktig å ta vare på matjorda. Skriv den...

2015 var et aktivt år for Jordvern Vestfold!

Jordvern Vestfold pleier å understreke at jordvern er logisk i en verden med stadig flere mennesker som skal ha stadig mer mat! Det har hatt ekstra fokus...

En samlet næringskomité strammet inn jordvernmålet

Torsdag avga næringskomitéen sin innstilling til ny nasjonal jordvernstrategi. Omdisponeringsmålet reduseres fra 6000 til 4000 daa og regjeringen bes om å vurdere og utrede og fremme...

Åpent møte om flytting av matjord og jordkvalitet 18. november

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til jordvernmøte på Gjennestad Gartnerskole onsdag 18. november kl 18.30. NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi jobber mye med å kartlegge matjordressursene. Hva er god matjord og...

Konkurranse – spill inn gode jordverneksempler!

I forbindelse med markeringen av verdens jorddag og FNs jordår 2015 i Oslo 4. desember, ønsker jordvernforeningene å bruke kraften i de gode og positive eksemplene. ...