Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Jordvern er et samfunnsansvar

23.04.09. - Jordvern er noe mer enn bare bondens interesser og må ses i sammenheng med klimakrise og global matforsyning. Vi har ikke mer enn de arealene vi har på...

Nå blir det egen jordvernforening i Telemark også!

18.03.11. Det er nå tatt initiativ til å stifte en jordvernforening i Telemark. Stiftelesmøtet er torsdag 24. mars kl. 1900. Møtested er Porsgrunn Rådhus, tredje etasje. Spre dette til alle jordvenner...

Er Jæren et godt forbilde i arealplanlegging?

12.10.11. Sist uke ble statistikk for omdisponering av matjord i perioden 2005-2010 offentliggjort. På listen over de 20 kommunene i landet som har omdisponert mest matjord...

Matjordvenner møtte Jernbaneverket

08.06.12. Jernbane mitt i matfatet og tvers over næringsarealene til bøndene engasjerer! Torsdag kveld inviterte Vestfold Bondelag til møte med prosjektleder for Vestfoldbanen, Terje Grennes fra Jernbaneverket for å diskutere hvordan ny...

Global Soil Week

30.11.12. Forrige uke ble det arrangert et verdensomspennende jordvernarrangement i Berlin, Global Soil Week. Mer enn 400 deltakere fra over 60 land deltok, så det viser at jordvern ikke bare...

Sandefjord kommune følger ikke opp RPBA

Sandefjord kommune jobber med å rullere kommuneplanen. Jordvern Vestfold må dessverre konstatere at respekten for RPBA er dårlig. De langsiktige grensene følges ikke og mye verdifull matjord foreslås nedbygd. Her...

Velkommen til møte om dialog og jordvern 24.mars

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole i Stokke tirsdag 24.mars. Dag Jørund Lønning kommer fra dialogforumet Jærsmiå i Rogaland og innleder rundt deres erfaringer med dialog...

Ny firefelts veg Bommestad – Sky

13.02.06. Statens Vegvesen, region sør, er igang med planlegging av ny firefelts E18 på strekningen Bommestad - Sky i Larvik Kommune. I den forbindelse er det foreslått å utrede 4...

Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 4. april

27.03.06. Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold holdes på Gullkrona, Statens Park, tirsdag 4. april. Årsmøtet avholdes i etterkant av åpent møte om "Landbrukets Kulturlandskap i endring", ca kl 20.30. Årsmøteinnkallingen er sendt...

Jordvernforeningen protesterer mot kommuneplan i Larvik

17.10.07. Jordvernforeningen i Vestfold v/ leder Olav Nordheim har skrevet brev til kommunestyret i Larvik hvor det protesteres på at høgverdig matjord foreslås nedbygd. Forslaget er fremmet i arealdelen i kommuneplan...

Jordvernkonferansen på Sandefjord Motorhotell 20. april 2009

12.05.09. - Jordvern er noe mer enn bare bondens interesser og må ses i sammenheng med klimakrise og global matforsyning. Vi har ikke mer enn de arealene vi har på...

Årsmøte i Jordvernforeningen torsdag 14.april på Borgheim ungdomsskole

31.03.11. Jordvernforeningen har i år valgt å legge sitt årsmøte til Borgheim ungdomsskole på Nøtterøy. Valgkomiteens innstilling er klar og Rolf Berg har sagt seg villig til å stille som...

Fylkesmannen sier nei til nedbygging av matjord i Sande

15.02.12. Fylkesmannnen setter ned foten og og varsler innsigelse til boliger på dyrket mark og nei til Kornmagasin/teknisk sentral i Breivollveien av hensyn til jordvern i revidert forslag til kommuneplan i...

Grunnlovsforslag om jordvern fremmet

08.06.12. Dagfinn Høybråten (KrF) fremmet mandag 4. juni forslaget om å få vern av matjord inn i Grunnloven. Han får støtte fra stortingsrepresentanter fra både Senterpartiet og SV. ...

Fikk jordverntips fra Vestfold og Akershus

07.12.12. Buskerudbyen Jordvernallianse gjennomførte i går sitt første årsmøte og har nå et formelt valgt styre og egne vedtekter. Gratulerer! Årsmøtet fikk høre erfaringer fra Vestfold Jordvernforening og hvordan Snøhetta har...

Takstmenn og matjord-venner frykter økt nedbygging med blåblå regjering

Både takstmann Erling Riis fra Sandefjord og jordvernforeningene i Rogaland og Vestfold frykter at varslede endringer fra den blåblå regjeringen vil føre til at matjord blir et investeringsobjekt...

Årsmøte med spennende faginnslag 27. mars

Onsdag 27. mars kl 18.30 arrangerer Jordvern Vestfold årsmøte i møterom Nord, på Gjennestad vgs i Stokke. Her kan du laste ned årsmøtepapirer. Innledningsvis blir det faginnslag hvor både Bane...

En tidsreise i norsk landskap

16.02.06. Nijos inviterer til fotoutstillingen "En tidsreise gjennom norsk landbruks- og arealpolitikk" på Norsk Landbruksmuseum, Ås i Akershus. Utstillingen varer fram til 26.mars. Utstillingen viser at vi stadig bygger bedre infrastruktur. Betong og...

Fotografiet skaper bevissthet om landskapsendringer

19.04.06. - Turistene på Hurtigruta sier det er så flott å se hvordan folk i Norge bor. Nå er arealene langs kysten i ferd med å gro igjen. Reiselivsnæringa har...

Kommunene underrapporterer nedbyggingen av dyrka jord

02.01.08. Kommunene er pålagt å rapportere omdisponering av jord til Statistisk Sentralbyrå. I fjor stod 267 kommunar som stod oppført med null dekar omdisponert jord etter at fristen hadde gått ut. SLF frykta...